Analityka

Zestaw narzędzi wspomagających analizę i zarządzanie pracą.

WorkForce Optimization

KOMPLEKSOWA OPTYMALIZACJA PRACY
 

WFO to pakiet dodatkowych narzędzi do kompleksowej optymalizacji pracy jednostek Contact Center oraz Back Office. W skład pakietu wchodzą moduły do analizy pracy, przebiegu procesu oraz planowania zadań, aby jak najefektywniej wykorzystać posiadane zasoby i zapewnić jak najwyższe wskaźniki jakościowe w Obsłudze Klienta. 

 

1. SPEECH ANALYTICS (SA) - Automatyczna analiza rozmów


Moduł Speech Analytics automatycznie przetwarza rozmowy i analizuje ich treść. System nie tylko przypisuje poszczególne nagrania do określonych kategorii, ale pozwala na badanie kontekstu, w jakim konkretne związki frazeologiczne pojawiają się w rozmowach, wykrywa emocje, rejestruje długość ciszy, zaznacza momenty jednoczesnego mówienia rozmówców itd. 

Analiza rozmów może dotyczyć nagranych połączeń (standard SA), może działać w trybie rzeczywistym (Real Time SA), może też operować w kanale tekstowym (Text Analytics). 

Speech Analytics umożliwia m.in.: 

 • „wysłuchanie” wszystkich Klientów i wyłowienie informacji, które pojawiają się nawet poza głównym wątkiem rozmowy (więc prawdopodobnie nie będą oznaczane i raportowane
  w innych systemach) 
 • kontrolę zgodności wszystkich rozmów z wytycznymi procesów biznesowych (np. klauzule wymagane prawem czy sugestie postępowania) 
 • natychmiastową reakcję na opinie Klientów w związku z działaniami własnymi lub konkurencji (promocje, nowe produkty, zmiany oferty etc.) 


ZALETY:

 • minimalizuje czas Supervisorów poświęcany na „ręczne” przesłuchiwanie nagrań 
 • pozwala na analizę danych opartych o wszystkie kontakty, a nie tylko z losowej próbki 
 • dane do analizy są dostępne natychmiast po przetworzeniu nagrań na bieżąco pobieranych z rejestratora 
 • system sam analizuje trendy ilościowe, wskazując wzrost lub spadek zainteresowania danym tematem na przestrzeni czasu 
 • dane są prezentowane w postaci syntetycznej z możliwością zagłębiania się w kolejne poziomy szczegółowości aż do pojedynczych nagrań 

 

2. DESKTOP & PROCESS ANALYTICS (DPA) - Analiza procesów


Moduł DPA rejestruje zdarzenia na stacjach roboczych pracowników z uwzględnieniem kontekstu aplikacji i rekordów danych Klientów. Dzięki temu możliwa jest pełna analiza przebiegu procesu obsługowego w całej organizacji, rozpiętego na wielu stanowiskach i w różnych systemach biznesowych. 
 
System pozwala m.in. na: 

 • monitorowanie zdarzeń inicjowanych przez pracowników podczas pracy w aplikacjach biznesowych (możliwość definiowania reakcji na te zdarzenia) 
 • automatyczną analizę wprowadzanych danych i wykonywanie czynności w oparciu o wynik tej analizy  
 • połączenie w całość kolejnych kroków procesu obsługowego realizowanego przez pracowników na wielu stanowiskach 


ZALETY:

 • obniża ryzyko finansowe związane z odstępstwami od zdefiniowanych procesów biznesowych 
 • zwiększa efektywność poprzez promowanie zachowań najbardziej skutecznych 
 • skraca całkowity czas obsługi przez automatyzację powtarzalnych kroków procesu 
 • skraca czas wdrożenia nowych funkcjonalności w systemach biznesowych 
 • obniża koszty optymalizacji procesów i aplikacji wykorzystywanych w organizacji 

 

3. WORKFORCE MANAGEMENT (WFM)  - Zarządzanie czasem pracy

Moduł WFM przeznaczony jest do zaawansowanego zarządzania czasem pracy w organizacji z uwzględnieniem indywidualnych kompetencji oraz sytuacji życiowej pracowników: 


ZALETY:

 • planowanie grafików pracy w oparciu o dane historyczne i przewidywane wydarzenia 
 • bieżące monitorowanie przydzielonych zasobów i weryfikacja z rzeczywistym obciążeniem 
 • uwzględnianie preferencji pracowników 
 • portal dla pracowników z giełdą zmian i obsługą zamian 
 • system gwarantuje utrzymanie stałej jakości obsługi Klientów (SLA) przy zasobach, jakimi dysponuje organizacja. 

 

4. QUALITY MANAGEMENT (QM) - Zarządzanie jakością 


Moduł QM wspiera zarządzanie jakością obsługi i kompetencjami pracowników.  W trybie automatycznym (Automatic QM) system może wykonać ewaluację pracy w oparciu o wszystkie kontakty pracownika, a nie tylko przypadkowo wybrane z puli.  Analiza automatyczna dodatkowo odciąża Supervisorów ze żmudnego procesu odsłuchu nagrań i wypełniania formularzy ocen. 


ZALETY:

 • samodzielnie definiowane formularze ewaluacyjne z referencją do danych źródłowych 
 • przypisywanie szkoleń elektronicznych, sesji coachingowych, weryfikacja testów 
 • analiza zmian poziomu kompetencji pracownika w czasie 
 • możliwość w pełni automatycznej analizy zachowań pracowników 
 • System zapewnia ciągłe monitorowanie i doskonalenie kadry, co gwarantuje najwyższe wskaźniki jakościowe w działalności operacyjnej organizacji. 

 

       

 

FUNKCJONALNOŚĆ WFO:

Automatyzacja procesów
Rejestracja głosu i ekranów
Zarządzanie jakością
Zarządzanie pracownikami
Analiza mowy i danych
Badanie opinii klientów
Zarządzanie wydajnością
E-learning i coaching

Korzyści z usługi

Jakość
Podniesienie jakości obsługi klienta i biznesowej informacji zarządczej.
Koszty
Obniżenie kosztów operacyjnych.
Czas
Skrócenie czasu reakcji na zmiany rynkowe.
Satysfakcja
Wzrost satysfakcji Klientów i pracowników.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 58 340 77 00
Napisz do nas
michal.bukontt@sprint.pl
Michał Bukontt
Michał Bukontt
dyrektor wydziału sprzedaży

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap