Systemy zarządzania informacją o bezpieczeństwie obiektów

Współczesne obiekty budowlane wyposażane są w szereg systemów bezpieczeństwa i automatyki. Zainstalowane systemy pozwalają na bezpieczniejsze i wygodniejsze korzystanie z tych obiektów.

VIZAN SMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM BUDYNKU

 

Współczesne obiekty budowlane wyposażane są w szereg systemów bezpieczeństwa i automatyki. Zainstalowane systemy pozwalają na bezpieczniejsze i wygodniejsze korzystanie z tych obiektów. Korzyści wynikające z działania zainstalowanych systemów są dostępne pod warunkiem utrzymywania tych instalacji sprawnych technicznie, i zapewnieniu wykwalifikowanej obsługi dla poszczególnych systemów.


INFORMACJA

Zastosowanie systemu VIZAN SMS pozwala na uzyskanie tego co najistotniejsze, czyli informacji o stanie poszczególnych systemów, a tym samym o stanie chronionego obiektu. System pozwala również na szybką reakcję na zdarzenia, co przekłada się na bezpieczeństwo i oszczędności w utrzymaniu obiektów budowlanych i samych systemów.


NADZOROWANIE I STEROWANIE Z JEDNEGO MIEJSCA, ZA POMOCĄ JEDNEJ APLIKACJI

VIZAN SMS integruje systemy zainstalowane w obiekcie podwyższając bezpieczeństwo i funkcjonalność. Prezentacja danych z poszczególnych systemów pozwala operatorowi w sposób przejrzysty i jednoznaczny określić stan obiektu, oraz przyśpiesza reakcję w sytuacjach kryzysowych.


DZIAŁANIE SYSTEMU

 W codziennej pracy systemu VIZAN SMS można wyróżnić następujące zakresy działania systemu:

  • rejestracja zdarzeń
  • wizualizacja stanów elementów systemów
  • obsługa zdarzeń
  • zdalne sterowanie
  • realizacja scenariuszy

Wybrane na etapie instalacji typy zdarzeń z poszczególnych systemów są rejestrowane w bazie danych VIZAN SMS. W zależności od typu zdarzenia informacja może być dodatkowo wyświetlona w formie komunikatu w oknie użytkownika systemu. W celu ułatwienia obsługi zdarzeń przez operatorów, istnieje możliwość wyświetlenia instrukcji postępowania przypisanej do danego typu komunikatu. Użytkownik przy obsłudze określonych zdarzeń może być zobligowany do dokonania notatki. Sposób obsługi poszczególnych typów zdarzeń jest definiowany w panelu administracyjnym. Z pozycji przeglądarki internetowej można zdalnie sterować elementami systemów, które umożliwiają taką reakcję. W zależności od zastosowanych systemów na obiekcie, i wymagań stawianych przed systemem integrującym możliwa jest realizacja scenariuszy sterowań.
 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 Konfigurowalny, czytelny, komunikatywny takimi przymiotnikami można okreslić interfejs systemu VIZAN SMS. Dla podwyższenia ergonomii pracy z aplikacją zastosowano przełączalny tryb pracy nocnej. System VIZAN SMS pozwala na konfigurację elementów interfejsu i stopniowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

W systemie zdefiniowano trzy podstawowe role (grupy) użytkowników:

  • instalator – instalacja systemu, konfiguracja interfejsów dla integrowanych systemów,
  • administrator – konfiguracja zakresu dostępu dla operatorów, opracowanie instrukcji dla operatorów przypisanej do określonych komunikatów, przegląd rejestru zdarzeń i wpisów operatorów dla poszczególnych zdarzeń, przygotowanie raportów,
  • operator – bieżąca obsługa systemu, postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, uzupełnianie wymaganych przez administratora wpisów.

 

MAPY I PLANY BUDYNKU

VIZAN SMS to system pozwalający na integrację systemów zainstalowanych nie tylko w jednym budynku, ale również w wielu obiektach rozmieszczonych w różnych miejscach na świecie. Zaimplementowana geolokalizacja pozwala na przypisanie obiektom, a nawet poszczególnym elementom systemów dokładnego położenia. Podkłady obiektów importowane przez VIZAN SMS mogą być w formie grafiki wektorowej lub bitmapowej. Stan poszczególnych elementów systemów jest prezentowany za pomocą zmiennych ikon oraz komunikatów. Zaznaczenie ikony pozwala na wyświetlenie dodatkowych opcji o stanie elementu, możliwości sterowania, oraz kilku ostatnich stanów z rejestru zdarzeń.

 

 

 

 

MENU WARSTW

Aplikacja może prezentować stan systemów zainstalowanych w jednym budynku, lub wielu budynkach, obiektach. Menu zostało podzielone na dwie części. Jedna część odzwierciedla lokalizację w formie drzewa oraz budowę (poziomy) poszczególnych budynków. Druga część została przygotowana w formie wyboru warstw, które mają być wyświetlane. Na etapie instalacji można przygotować warstwy pomocnicze (statyczne) z lokalizacją np. hydrantów, gaśnic, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych itd. Dla poszczególnych integrowanych systemów powstają niezależne warstwy (dynamiczne).


WARSTWY:

Gaśnice
Drogi ewakuacji
Opisy pomieszczeń
System PPOŻ
System SSWIN
System KD
System CCTV

Korzyści z usługi

Obsługa
Obsługa wszystkich systemów za pomocą jednego wspólnego oprogramowania.
Funkcjonalność
Obsługa systemu niezależna od lokalizacji obiektu budowalnego.
Minimalizacja obsługi
Minimalizacja obsługi (jeden operator może obsłużyć wszystkie systemy w wielu lokalizacjach).
Aktualne informacje
Aktualna informacja o stanie systemu dla służby utrzymania technicznego.
Globalność
Globalna administracja systemami.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 58 340 78 06
Zdzisław Flisikowski
Zdzisław Flisikowski

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap