Systemy telematyki kolejowej

Zespół systemów teleinformatycznych zgodnych z aktualnymi wytycznymi operatora kolejowego, integrujących technologie, rozwiązania na stacjach, dworcach kolejowych oraz tunelach i stacjach metra.

Teletechnika na kolei

INTEGRACJA WIELU SYSTEMÓW

 


SYSTEMY DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Zespół urządzeń służących do zautomatyzowanej prezentacji w czasie rzeczywistym podróżnym na dworcach, stacjach, przystankach kolejowych informacji wizualnych i dźwiękowych
o wykonaniu rozkładu jazdy pociągów, a także dotyczących ostrzeżeń i zmian w kursowaniu pociągów oraz komunikatów awaryjnych.

Informacja pasażerom jest dostarczana na wiele sposobów:

  • System wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej – wyświetlacze o różnych formatach, przeznaczeniu, miejscu ich usytuowania w obrębie obiektów kolejowych, przekazujących informacje o ruchu kolejowym jak i ostrzeżeniach związanych z bezpieczeństwem obiektów kolejowych.
  • System rozgłoszeniowy – megafonowy system zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów, ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem klientów kolei, pracowników oraz osób postronnych przebywających w obrębie obiektów kolejowych. Systemy rozgłoszeniowe mogące pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO).
  • Systemy wspomagania słuchu – urządzenia pętli indukcyjnych ułatwiających odsłuch wygłaszanych komunikatów lub kontakt z obsługą dla osób wymagających takiego wsparcia.
  • Systemy sygnalizacji czasu – zespół urządzeń samodzielnych lub zintegrowanych z wyświetlaczami do prezentacji aktualnego czasu.

 

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ

Zespół urządzeń transmisyjnych, central telefonicznych dla łączności przewodowej, urządzeń w paśmie VHF 150 MHz dla łączności radiowej,  spełniających wymagania w zakresie łączności technologicznej, posiadający dopuszczenia do eksploatacji na kolei.

Zapewnia wielokierunkową komunikację pomiędzy posterunkami w obrębie danego obiektu kolejowego, pomiędzy sąsiednimi obiektami, dyspozytorami odcinkowymi oraz posterunkami rozmieszczonymi wzdłuż szlaku kolejowego.

 

SYSTEM OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

Zespoły urządzeń zapewniających dostęp do szeregu funkcji umożliwiających realizację usług w transporcie zbiorowym, przykładowo:

  • punkty zakupu biletu (biletomaty, interkomy kasowe wraz z systemami wspomagania słuchu),
  • punkty przywoławczo-alarmowe umożliwiające kontakt z obsługą (słupki przywoławczo-alarmowe zintegrowane z systemem wspomagania słuchu oraz monitoringu).

 

SYSTEMY MONITORINGU OBIEKTÓW KOLEJOWYCH

System do zdalnego nadzoru obiektów kolejowych oraz zarządzania materiałem wideo, swym zasięgiem obejmujący infrastrukturę kolejową stacyjną i dworcową przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego.

 

KANALIZACJA, SIECI KABLOWE, SIECI DOSTĘPOWE

Infrastruktura sieci kanalizacyjnej, tras kablowych, infrastruktura pasywna w obrębie szlaku kolejowego, stacji oraz budynków kolejowych wraz z okablowaniem światłowodowym i miedzianym.
Wyposażenie sieci dostępowych w urządzenia dostępowe zgodne z wymaganiami, wytycznymi na transmisję danych systemów SMW, SPA i SDIP oraz ich integrację z siecią teletransmisyjną kolejową. 

 

Zakres Teletechniki na kolei obejmuje także wiele innych systemów użytkowanych w innych obszarach: bezpieczeństwa budynków, inteligentnego budynku tak jak: CCTV, BMS, PSIM, SSWiN, KD, SSP, SUG.

 


W RAMACH OFERTY ZAPEWNIAMY:

konsultacje
analizę potrzeb
przygotowanie projektowe
wdrożenie
serwis pogwarancyjny
serwis utrzymaniowy

Korzyści z usługi

Obsługa
Ułatwia utrzymanie, obsługę oraz zarządzanie ruchem kolejowym.
Bezpieczeństwo
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na stacjach i dworcach.
Komfort
Zwiększenie wygody z korzystania oraz obsługi obiektów kolejowych.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Wojciech Apolinarski
Wojciech Apolinarski

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap