Systemy telematyki kolejowej - systemy telematyczne

Zespół systemów teleinformatycznych zgodnych z aktualnymi wytycznymi operatora kolejowego, integrujących technologie, rozwiązania na stacjach, dworcach kolejowych oraz tunelach i stacjach metra.

Teletechnika na kolei

INTEGRACJA WIELU SYSTEMÓW

 

Jako firma z doświadczeniem oferujemy wysokiej klasy systemy telematyczne. W naszej ofercie klienci znajdą: Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym, Systemy monitoringu wizyjnego SMW na obiektach obsługi podróżnych oraz Systemy telewizji użytkowej na przejazdach i przejściach – Tvu. Wiele urządzeń teletransmisyjnych, łączności przewodowej, radiołączności oraz informacji podróżnych wdrożyliśmy dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tym samym dostarczone przez nas rozwiązania usprawniły realizację inwestycji. Poznaj nasze systemy telematyczne dedykowane rynkowi kolejowemu.

 

SYSTEMY DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Zespół urządzeń służących do zautomatyzowanej prezentacji w czasie rzeczywistym podróżnym na dworcach, stacjach, przystankach kolejowych informacji wizualnych i dźwiękowych o wykonaniu rozkładu jazdy pociągów, a także dotyczących ostrzeżeń i zmian w kursowaniu pociągów oraz komunikatów awaryjnych.

  • System wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej – wyświetlacze o różnych formatach, przeznaczeniu, miejscu ich usytuowania w obrębie obiektów kolejowych, przekazujących informacje o ruchu kolejowym jak i ostrzeżeniach związanych z bezpieczeństwem obiektów kolejowych.
  • System rozgłoszeniowy – megafonowy system zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów, ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem klientów kolei, pracowników oraz osób postronnych przebywających w obrębie obiektów kolejowych. Systemy rozgłoszeniowe mogące pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO).
  • Systemy wspomagania słuchu – urządzenia pętli indukcyjnych ułatwiających odsłuch wygłaszanych komunikatów lub kontakt z obsługą dla osób wymagających takiego wsparcia.
  • Systemy sygnalizacji czasu – zespół urządzeń samodzielnych lub zintegrowanych z wyświetlaczami do prezentacji aktualnego czasu.

 

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ

Zespół urządzeń transmisyjnych, central telefonicznych dla łączności przewodowej, urządzeń w paśmie VHF 150 MHz dla łączności radiowej,  spełniających wymagania w zakresie łączności technologicznej, posiadający dopuszczenia do eksploatacji na kolei.

Zapewnia wielokierunkową komunikację pomiędzy posterunkami w obrębie danego obiektu kolejowego, pomiędzy sąsiednimi obiektami, dyspozytorami odcinkowymi oraz posterunkami rozmieszczonymi wzdłuż szlaku kolejowego.

 

SYSTEM OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

Zespoły urządzeń zapewniających dostęp do szeregu funkcji umożliwiających realizację usług w transporcie zbiorowym, przykładowo:

  • punkty zakupu biletu (biletomaty, interkomy kasowe wraz z systemami wspomagania słuchu),
  • punkty przywoławczo-alarmowe umożliwiające kontakt z obsługą (słupki przywoławczo-alarmowe zintegrowane z systemem wspomagania słuchu oraz monitoringu).

 

SYSTEMY MONITORINGU OBIEKTÓW KOLEJOWYCH

System do zdalnego nadzoru obiektów kolejowych oraz zarządzania materiałem wideo, swym zasięgiem obejmujący infrastrukturę kolejową: stacyjną i dworcową przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zwiększyć poziom bezpieczeństwa podróżnych. W razie zgubienia bagażu bądź jego kradzieży system monitoringu ułatwi jego odnalezienie.

 

KANALIZACJA, SIECI KABLOWE, SIECI DOSTĘPOWE

Infrastruktura sieci kanalizacyjnej, tras kablowych, infrastruktura pasywna w obrębie szlaku kolejowego, stacji oraz budynków kolejowych wraz z okablowaniem światłowodowym i miedzianym.  Wyposażenie sieci dostępowych w urządzenia dostępowe zgodne z wymaganiami, wytycznymi na transmisję danych systemów SMW, SPA i SDIP oraz ich integrację z siecią teletransmisyjną kolejową.

Zakres Teletechniki na kolei obejmuje także wiele innych systemów użytkowanych w innych obszarach: bezpieczeństwa budynków, inteligentnego budynku tak jak: CCTV, BMS, PSIM, SSWiN, KD, SSP, SUG.

 

W RAMACH OFERTY ZAPEWNIAMY:

konsultacje
analizę potrzeb
przygotowanie projektowe
wdrożenie
serwis pogwarancyjny
serwis utrzymaniowy

Korzyści z usługi

Obsługa
Ułatwia utrzymanie, obsługę oraz zarządzanie ruchem kolejowym.
Bezpieczeństwo
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na stacjach i dworcach.
Komfort
Zwiększenie wygody z korzystania oraz obsługi obiektów kolejowych.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Wojciech Apolinarski
Wojciech Apolinarski

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap