Systemy telematyki kolejowej - systemy telematyczne

Zespół systemów teleinformatycznych zgodnych z aktualnymi wytycznymi operatora kolejowego, integrujących technologie, rozwiązania na stacjach, dworcach kolejowych oraz tunelach i stacjach metra.

Teletechnika na kolei

INTEGRACJA SYSTEMÓW TELEMATYKI KOLEJOWEJ

 

Wdrażamy wysokiej klasy systemy telematyki kolejowej w oparciu o rozwiązania techniczne wiodących producentów branży. 

Zakres Telematyki na kolei obejmuje wiele systemów użytkowanych w następujących obszarach: systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, systemy łączności i radiołączności kolejowej, monitoring wizyjnego, bezpieczeństwo obiektów kolejowych, budynków, systemy inteligentnego budynku.

 

SYSTEMY DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ (SDIP)

Zespół urządzeń służących do zautomatyzowanej informacji dla podróżnych, funkcjonujący na dworcach, stacjach, przystankach kolejowych. System SDIP współpracuje z systemem CASDIP, CSDIP - Centralną Aplikacją Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Jest to platforma programowa umożliwiająca generowanie treści audio-wizualnych na potrzeby informacji pasażerskiej, a także sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej i wygłaszaniem komunikatów megafonowych.
 

 • System wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej (WIP) – wyświetlacze o różnych formatach, przeznaczeniu, miejscu ich usytuowania w obrębie obiektów kolejowych, przekazujących informacje o ruchu kolejowym jak i ostrzeżeniach związanych z bezpieczeństwem obiektów kolejowych.
 • System rozgłoszeniowy (SR) – megafonowy system zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów, ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem klientów kolei, pracowników oraz osób postronnych przebywających w obrębie obiektów kolejowych. Systemy rozgłoszeniowe mogące pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO).
 • Systemy wspomagania słuchu – urządzenia pętli indukcyjnych ułatwiających odsłuch wygłaszanych komunikatów lub kontakt z obsługą dla osób wymagających takiego wsparcia.
 • Systemy sygnalizacji czasu (SSC) – zespół urządzeń samodzielnych lub zintegrowanych z wyświetlaczami do prezentacji aktualnego czasu.
 • Punkty przywoławczo-alarmowe umożliwiające kontakt z obsługą (słupki przywoławczo-alarmowe (SPA) zintegrowane z systemem wspomagania sluchu oraz monitoringu wizyjnego).
   
► WIĘCEJ O SDIP

 

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ I RADIOŁĄCZNOŚCI

Zespół urządzeń transmisyjnych, central telefonicznych dla łączności przewodowej, urządzeń w paśmie VHF 150 MHz dla łączności radiowej, spełniających wymagania w zakresie łączności technologicznej, posiadający dopuszczenia do eksploatacji na kolei.

Zapewnia wielokierunkową komunikację pomiędzy posterunkami w obrębie danego obiektu kolejowego, pomiędzy sąsiednimi obiektami, dyspozytorami odcinkowymi oraz posterunkami rozmieszczonymi wzdłuż szlaku kolejowego.

 

SYSTEMY MONITORINGU WIZYJNEGO

 • Monitoring ruchu pasażerskiego (SMW)
 • Zdalny nadzór obiektów kolejowych (CCTV)
 • Monitoring przejść i przejazdów kolejowych (TVu)
 • Systemy gromadzenia i zarządzania zebranym materiałem wideo.

 

KANALIZACJA TELETECHNICZNA, SIECI KABLOWE, SYSTEMY TRANSMISYJNE

Infrastruktura sieci kanalizacyjnej, tras kablowych, infrastruktura pasywna w obrębie szlaku kolejowego, stacji oraz budynków kolejowych wraz z okablowaniem światłowodowym i miedzianym oraz urządzeniami transmisyjnymi.

 

REFERENCJE


►PKM

►GULERMAK

►ASTALDI

 

W RAMACH OFERTY ZAPEWNIAMY:

konsultacje
analizę potrzeb
przygotowanie projektowe
wdrożenie
serwis pogwarancyjny
serwis utrzymaniowy

Korzyści z usługi

Obsługa
Ułatwia utrzymanie, obsługę oraz dostarcza informację o ruchu kolejowym.
Bezpieczeństwo
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na stacjach i dworcach, przejściach i przejazdach kolejowych.
Komfort
Zwiększenie wygody z korzystania oraz obsługi obiektów kolejowych.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Wojciech Apolinarski
Wojciech Apolinarski

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap