System sterowania ruchem SCATS

Wyjątkowo wszechstronny, stworzony przez praktyków system sterowania ruchem w miastach.

SCATS

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM

 

SCATS to obszarowy adaptacyjny system sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnych, jeden z dwóch najbardziej rozpowszechnionych w świecie. Ogółem steruje ponad 55 tysiącami skrzyżowań na sześciu kontynentach, w Polsce wdrożony przez Sprint S.A. w 10 miastach i obsługujący tu około 600 skrzyżowań. Uzupełniony o dodatkowe funkcjonalności w ramach systemu zarządzania ruchem SPRINT/ITS/SCATS.

W Polsce SCATS jest zastosowany w systemach ITS  liczących od kilku sygnalizacji (Ostrołęka) do ponad 250 sygnalizacji świetlnych (Łódź).

W świecie - do ponad czterech  tysięcy sygnalizacji (Sydney, Szanghaj).

 

GENEZA

SCATS jest jednym z podstawowych podsystemów aplikacji nadrzędnej Sprint/ITS. Genezą obu systemów były zwiększające się wymagania zarządców dróg odnośnie szeroko pojętych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), a co za tym- również w stosunku do systemów sterowania ruchem. Najważniejszym elementem aplikacji jest system SCATS, którego zadaniem jest optymalizacja pracy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta. Początki systemu sięgają lat 70. XX wieku. Od tego czasu jest regularnie rozwijany i udoskonalany, a kolejne jego wersje są wypuszczane co około 9 miesięcy.

 

FUNKCJONALNOŚĆ

SCATS jest systemem pracującym w czasie rzeczywistym, błyskawicznie dostosowującym się do dynamicznie zmieniających się warunków ruchu. Strategiczne decyzje odnośnie długości cykli, czasów trwania sygnałów zezwalających czy doboru wiązek koordynacyjnych podejmowane są poprzez poziom nadrzędny systemu, natomiast adaptacja do warunków lokalnych odbywa się bezpośrednio na danym skrzyżowaniu z wykorzystaniem urządzeń detekcyjnych oraz sterownika sygnalizacji świetlnej. SCATS podobnie jak Sprint/ITS/SCATS, jest systemem otwartym, pozwalającym na integrację z innymi aplikacjami oraz urządzeniami terenowymi.

System sterowania ruchem Sprint/ITS/SCATS ma modułową budowę i umożliwia praktycznie dowolne dostosowanie funkcjonalności do potrzeb danego projektu.

System realizuje 3 podstawowe funkcje:

  • Sterowanie i optymalizacja pracy sygnalizacji świetlnej.
  • Wizualizacja pracy elementów terenowych biorących udział w procesie sterowania ruchem.
  • Agregacja, obróbka i przekazywanie wytycznych odnośnie sterowania do systemu SCATS z innych modułów składowych systemu.

 

ZALETY SPRINT/ITS/SCATS:

umożliwia dostosowanie do zmieniających się wymagań miast oraz nowych możliwości szybko rozwijającej się branży ITS
pozwala na integrację kolejnych urządzeń oraz sterowanie nimi poprzez w pełni konfigurowalny graficzny interfejs użytkownika.
jest systemem rozwojowym, pozwalającym spełnić wszystkie potrzeby z zakresu sterowania i zarządzania ruchem drogowym.

Korzyści z usługi

Optymalizacja
Optymalizacja pracy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.
Bieżąca praca
Praca w czasie rzeczywistym.
Dynamika
Błyskawiczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się warunków ruchu.
Integracja
Możliwość integracji z innymi aplikacjami oraz urządzeniami terenowymi.
Wizualizacja
Wizualizacja pracy elementów terenowych biorących udział w procesie sterowania ruchem.
Funkcjonalność
Agregacja, obróbka i przekazywanie wytycznych odnośnie sterowania do systemu SCATS z innych modułów składowych.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Napisz do nas
its@sprint.pl
Zespół ITS
Zespół ITS

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap