ServiceDesk - wsparcie systemów ITS

Oprogramowanie umożliwia obsługę Umów zawierających różne kombinacje wymagań oraz wspiera pracę Zespołu Wsparcia.

ServiceDesk

WSPARCIE SYSTEMÓW ITS


Celem systemu ServiceDesk jest wsparcie, zarządzanie oraz nadzór nad obsługą procesów związanych z:

  • bieżącym utrzymaniem
  • naprawami serwisowymi
  • przeglądami okresowymi
  • legalizacją przyrządów

dotyczących systemów ITS, sygnalizacji świetlnych, nadzoru nad ruchem drogowym itp.

Oprogramowanie może być wykorzystywane przez zarządców dróg, zarządców infrastruktury oraz inne instytucji odpowiedzialne za sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie systemów oraz infrastruktury w ramach gwarancji, po gwarancji oraz ramach odrębnych umów utrzymaniowych realizowanych przez zewnętrzne podmioty.
System umożliwia udostępnienie jednego punktu kontaktowego dla odbiorców usług z Zespołem HelpDesk (Pierwszą linią wsparcia), bądź firmą zewnętrzną. Zakres konfiguracji i elastyczność ServiceDesk umożliwiają wdrożenie w oparciu o system dobrych praktyk bazy ITIL i obsługę usług IT na najwyższym poziomie jakościowym.

 

ROZBUDOWANA KONFIGURACJA SYSTEMU UŁATWIA:

  • zaprojektowanie (konfigurację) przebiegu procesów obsługi Zgłoszeń (Incydentów, Problemów, Zmian, Usług), uprawnień dla poszczególnych grup oraz pojedynczych użytkowników,
  • określenie poziomów SLA (Service Level Agreement – gwarantowany poziom świadczenia usług) dla poszczególnych etapów realizacji usług wraz z powiadamianiem odpowiedzialnych osób oraz eskalacją odchyleń na wyższy poziom zarządczy,
  • wymianę komentarzy z poziomu zadania (Zgłoszenia) ze zgłaszającym (np. klientem zewnętrznym) a także zgłoszenie eskalacji przez zgłaszającego. Zgłaszający ma również możliwość monitorowania realizacji zgłoszonych zadań (Incydentów, Problemów, Zmian, Usług),
  • rejestracja Zgłoszeń (Incydentów) jest również możliwa automatycznie poprzez dostępne API (z innych systemów, np. z systemów monitorujących pracę infrastruktury).

 

    

 


ServiceDesk umożliwia kompleksową obsługę poprzez:

generowanie nowego zgłoszenia
wyświetlanie szczegółów zgłoszenia
wyświetlanie listy zgłoszeń
weryfikację zgłoszeń klienta
archiwizację zgłoszeń
edycję zgłoszeń

Korzyści z usługi

Jakość
Obsługa usług IT na najwyższym poziomie jakościowym.
Integralność
Możliwość integracji z funkcjonującymi systemami np. ITS.
Funkcjonalność
Wersja przeglądarkowa na smartfony, przeznaczona dla służb serwisowych.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Napisz do nas
its@sprint.pl
Zespół ITS
Zespół ITS

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap