SDIP - system dynamicznej informacji pasażerskiej

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to rozwiązanie, które pomaga zautomatyzować i ułatwić podróżowanie transportem kolejowym.

SDIP

URZĄDZENIA DO ZAUTOMATYZOWANEJ INFORMACJI DLA PODRÓŻNYCH


SDIP, czyli System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to zespół urządzeń służących do zautomatyzowanej informacji dla podróżnych. Obejmuje on powszechnie znane i wykorzystywane wirtualne tablice przystankowe, na których z łatwością można sprawdzić najbliższe odjazdy transportu miejskiego. Takie wyświetlacze główne to również sprawdzony sposób na dostarczenie pasażerom informacji dotyczących ewentualnych awarii lub zastępczych połączeń. Wyświetlacze główne stacyjne funkcjonują na dworcach i przystankach.

System SDIP współpracuje z systemem CASDIP, CSDIP - Centralną Aplikacją Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Jest to platforma, która umożliwia generowanie treści audio-wizualnych na potrzeby informacji pasażerskiej. Możliwe jest zatem zindywidualizowane sterowanie elementami  komunikatu i taka prezentacja informacji pasażerskiej, która zapewni jak najlepszą obsługę komunikacji miejskiej.  Zadaniem systemu SDIP jest nie tylko wyświetlanie informacji o odjazdach pociągów na przystankach kolejowych. Wśród urządzeń SDIP wyróżnia się również narzędzia do głosowego informowania niewidomych lub niedowidzących pasażerów o czasie odjazdu pojazdu.

Szeroki zakres dostępnych urządzeń SDIP skutecznie poprawia jakość podróżowania, ułatwia odczytanie odpowiednich komunikatów i stale monitoruje podróżnych o zmianach w rozkładzie jazdy.


SDIP - SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

W skład Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wchodzą systemy wyświetlaczy, rozgłoszeniowe, wspomagania słuchu, sygnalizacji czasu, a także przywoławczo-alarmowe.

Dzięki kompleksowej ofercie nasza firma zapewnia wdrożenie systemów obejmujące dostawę materiałów, sprzętu, oprogramowania, instalację i uruchomienie oraz integrację z infrastrukturą Zamawiającego.

Aby dostarczyć wszystkim podróżnym informację pasażerską, system SDIP wykorzystuje do tego wyświetlacze główne stacyjne, wirtualne tablice przystankowe, a także całą gamę dźwiękowych elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.


► System wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej (WIP)

System informacji wizualnej obejmuje instalację wyświetlaczy o różnych formatach i przeznaczeniu. Dzięki usytuowaniu ich w obrębie obiektów kolejowych na bieżąco przekazują podróżnym informacje o ruchu kolejowym, a także ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem obiektów kolejowych. Wyświetlacze zbiorcze stacyjne to przystępna i akceptowana przez podróżnych forma prezentowania informacji. 


► System rozgłoszeniowy (SR) 

Wyświetlacze zbiorcze stacyjne wspierane są przez megafonowy system zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów, ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem klientów kolei, pracowników oraz osób postronnych przebywających w obrębieobiektów kolejowych. Dzięki temu każdy podróżny ma dostęp do bieżących informacji, co szczególnie ułatwia podróżowanie osobom niedowidzącym. Systemy rozgłoszeniowe mogące pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) wspierają pracę kolejowego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zapewniając pracownikom narzędzia bezpieczeństwa w razie awarii lub zagrożenia życia i zdrowia.


► Systemy wspomagania słuchu

SDIP obejmuje również głosową obsługę informacji pasażerskiej. Wśród podróżujących korzystających z przystanków PKP (Polskie Koleje Państwowe) są również osoby niedosłyszące, którym również należy zapewnić dostęp do danych na temat czasu odjazdu pociągów, a które nie mogą odczytać tekstu z tablic informacji, ani odsłuchać puszczanych w tle komunikatów.  Częścią systemu tablic przystankowych są zatem urządzenia pętli indukcyjnych ułatwiających odsłuch wygłaszanych komunikatów lub kontakt z obsługą dla osób wymagających takiego wsparcia.


► Systemy sygnalizacji czasu (SSC) 

Systemy przystankowe SDIP obejmują również SSC, czyli zespół urządzeń samodzielnych lub zintegrowanych z wyświetlaczami do prezentacji aktualnego czasu. Poprzez urządzenia systemu SDIP podróżujący informowani się nie tylko o prognozowanych czasach odjazdów, czy opóźnieniach zarejestrowanych przez poszczególne linie kolejowe, ale również o dokładnej godzinie. Wyświetlacz informacji pasażerskiej został bowiem wyposażony w zegar, na którym szybko i sprawnie można sprawdzić dokładny czas. Postępy w realizacji rozkładu jazdy mogą być podawane jako liczba minut do odjazdu danego pojazdu lub wyświetlać może się tylko godzina odjazdu, dlatego konieczne jest, by wyświetlacze główne stacyjne zostały wyposażone w czytelny zegar.


► Punkty przywoławczo-alarmowe

W trosce o najwyższą jakość obsługi pasażerów warto zainstalować system obejmujący punkty przywoławczo-alarmowe, które umożliwiają kontakt z obsługą (słupki przywoławczo-alarmowe (SPA) zintegrowane z systemem wspomagania słuchu oraz monitoringu wizyjnego). Pozwalają podróżnym na sprawne uzyskanie pomocy lub zaalarmowanie pracowników kolei w razie wypadku lub zagrożenia życia. 

 

Wirtualne tablice przystankowe to lepiej poinformowany pasażer

Montaż szklanych tablic informacji pasażerskiej z papierowym rozkładem jazdy stanowi podstawową formę komunikacji z pasażerem, która w obliczu rosnących wymagań klientów wybierających linie kolejowe lub transport miejskie jest po prostu niewystarczająca. Pasażerowie chcą być informowani o najbliższych odjazdach pociągów i rzeczywistej realizacji rozkładu jazdy. Często bowiem zdarza się, że planowany czas odjazdu nie zgadza się z tym realizowanym przez linie kolejowe. Coraz więcej miast decyduje się zatem na wdrożenie systemu SDIP, który pozwala na instalację wirtualnej tablicy systemu informacji pasażerskiej. Oprogramowanie na bieżąco monitoruje zmiany na trasie, wprowadza je do systemów telematyki kolejowej, po czym sformułowany komunikat przekazywany jest do urządzeń wykonawczych centralnego systemu informacji pasażerskiej i generowany przez wyświetlacze zbiorcze stacyjne.

Zarówno instalacją tablic informacji, jak i ich konfiguracją zajmie się zespół specjalistów Sprint. Jeśli chcesz, aby i w Twoim mieście pojawiły się tablice przystankowe SDIP, skontaktuj się z nami.

Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania dotyczące systemu informacji wizualnej, czy aplikacji sterującej systemem dynamicznej informacji. Opowiemy również o dostępnych urządzeniach systemu informacji oraz wszystkich funkcjach, w które zostały wyposażone wyświetlacze główne stacyjne. Zapewnij pasażerom, którzy wybrali Twoje linie kolejowe dostęp do czytelnego, dynamicznego systemu informacji wizualnej, który informuje oczekujących o najbliższych odjazdach autobusów, opóźnieniach, które zarejestrowały linie kolejowe, czy wyznaczonej formie transportu zastępczego.

Ułatw obsługę i zarządzanie ruchem i wyposaż swoje miasto w wyświetlacze zbiorcze stacyjne. Dzięki wdrożeniu Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej łatwiej utrzymać płynność przejazdów, zarówno pociągów dalekobieżnych, jak i miejskich. Zwiększenie wygody oraz swobody korzystania z obiektów kolejowych skutecznie poprawia jakość podróży i zadowolenia pasażerów z funkcjonowania transportu miejskiego.

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat funkcjonalności urządzeń SDIP, których wdrożeniem i instalacją zajmie się Sprint.

Korzyści z usługi

Bezpieczeństwo
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na stacjach i dworcach.
Obsługa
Ułatwia utrzymanie, obsługę oraz zarządzanie ruchem kolejowym.
Komfort
Zwiększenie wygody z korzystania oraz obsługi obiektów kolejowych.

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Wojciech Apolinarski
Wojciech Apolinarski