SDIP - system dynamicznej informacji pasażerskiej

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to rozwiązanie, które pomaga zautomatyzować i ułatwić podróżowanie transportem kolejowym.

SDIP

URZĄDZENIA DO ZAUTOMATYZOWANEJ INFORMACJI DLA PODRÓŻNYCH


W skład systemów telematyki kolejowej wchodzi także SDIP – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. To zespół urządzeń służących do zautomatyzowanej informacji dla podróżnych. Funkcjonuje na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych. System SDIP współpracuje z systemem CASDIP, CSDIP - Centralną Aplikacją Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Jest to platforma, która umożliwia generowanie treści audio-wizualnych na potrzeby informacji pasażerskiej, a także sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej i wygłaszaniem komunikatów megafonowych. Wdrożenie SDIP skutecznie poprawia jakość podróżowania, ułatwia odczytanie odpowiednich komunikatów i stale monitoruje podróżnych o zmianach w rozkładzie jazdy.


SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

W skład Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wchodzą systemy wyświetlaczy, rozgłoszeniowe, wspomagania słuchu, sygnalizacji czasu, a także przywoławczo-alarmowe. Dzięki kompleksowej ofercie nasza firma zapewnia wdrożenie systemów obejmujące dostawę materiałów, sprzętu, oprogramowania, instalację i uruchomienie oraz integrację z infrastrukturą Zamawiającego. Poznaj zalety SDIP!


► System wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej (WIP)

obejmuje instalację wyświetlaczy o różnych formatach i przeznaczeniu. Dzięki usytuowaniu ich w obrębie obiektów kolejowych na bieżąco przekazują podróżnym informacje o ruchu kolejowym, a także ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem obiektów kolejowych.


► System rozgłoszeniowy (SR) 

megafonowy system zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów, ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem klientów kolei, pracowników oraz osób postronnych przebywających w obrębie obiektów kolejowych. Dzięki temu każdy podróżny ma dostęp do bieżących informacji, co szczególnie ułatwia podróżowanie osobom niedowidzącym. Systemy rozgłoszeniowe mogące pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO).


► Systemy wspomagania słuchu

urządzenia pętli indukcyjnych ułatwiających odsłuch wygłaszanych komunikatów lub kontakt z obsługą dla osób wymagających takiego wsparcia.


► Systemy sygnalizacji czasu (SSC) 

to zespół urządzeń samodzielnych lub zintegrowanych z wyświetlaczami do prezentacji aktualnego czasu.


► Punkty przywoławczo-alarmowe

umożliwiające kontakt z obsługą (słupki przywoławczo-alarmowe (SPA) zintegrowane z systemem wspomagania słuchu oraz monitoringu wizyjnego). Pozwalają podróżnym na sprawne uzyskanie pomocy lub zaalarmowanie pracowników kolei.


Poznaj kompleksowe systemy telematyki kolejowej. Ułatw obsługę i zarządzanie ruchem. Dzięki wdrożeniu Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej łatwiej utrzymać płynność przejazdów, zarówno pociągów dalekobieżnych, jak i miejskich. Zwiększenie wygody oraz swobody korzystania z obiektów kolejowych skutecznie poprawia jakość podróży.

Korzyści z usługi

Bezpieczeństwo
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na stacjach i dworcach.
Obsługa
Ułatwia utrzymanie, obsługę oraz zarządzanie ruchem kolejowym.
Komfort
Zwiększenie wygody z korzystania oraz obsługi obiektów kolejowych.

Powiązane artykuły

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Wojciech Apolinarski
Wojciech Apolinarski