Inteligentne Systemy Transportowe

Systemy ITS integrują technologie, urządzenia i działania usprawniające funkcjonowanie transportu w zakresie komunikacji, prewencji, sterowania i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu czy też rejestracji wykroczeń drogowych.

Inteligentne Systemy Transportowe

DLA INTELIGENTNYCH MIAST
 

Inteligentne systemy transportowe to połączenie zespołu informatycznego, komunikacyjnego i dziedzin automatyki, dzięki któremu korzystanie z sieci transportowych staje się bezpieczniejsze i lepiej skoordynowane. Wprowadzenie ITS pozwala zwiększyć przepustowość ruchliwych tras, co w konsekwencji skraca czas podróży. Tego rodzaju system łączy nowoczesne technologie z inżynierią transportu. Korzysta z inteligentnych rozwiązań takich jak automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów, systemy CCTV czy sterowanie sygnalizacją świetlną.

Inteligentny system transportowy służy poprawie sterowania różnymi elementami infrastruktury miejskiej. Połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami w celu poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności procesów transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego to dziś wyzwania, przed którymi stają polskie miasta.

ITSInteligentne Systemy Transportowe są prężnym segmentem rynku, w którym z sukcesami działa spółka Sprint. Systemy te łączą w sobie wiele elementów i działań mających na celu usprawnienie, lub poprawę szeroko rozumianego transportu w zakresie, komunikacji, prewencji, sterowania i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu czy też rejestracji wykroczeń drogowych i tak dalej.

Inteligentne systemy transportowe – korzyści dla mieszkańców miast

Inteligentny system transportowy pozwala uprzywilejowywać jednych uczestników ruchu drogowego, względem innych na przykład transportu publicznego, pieszym czy rowerzystom. Dzięki wprowadzeniu ITS można na bieżąco informować pasażerów o odjazdach czy opóźnieniach autobusów i tramwajów. Wdrożenie systemów pozwala poprawić bezpieczeństwo poprzez monitoring wizyjnego.

Różnorodność oraz otwartość oferowanych przez Sprint technologii, umożliwia pełną integrację z często już posiadanymi systemami klientów, a co za tym idzie pozwala na zoptymalizowanie kosztów kompleksowego wdrożenia. Coraz więcej miast w Polsce decyduje się na wprowadzenie ITS. Systemy zarządzania transportem publicznym wprowadziła już Łódź, Bydgoszcz, a także Bielsko-Biała i Olsztyn. Dzięki modułowości można dostosować je do potrzeb wyszczególnionych w polityce transportowej każdego z miast.

 Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nasz BLOG
 

    
 


 

Dzięki posiadanemu doświadczeniu i współpracy z wiodącymi, światowymi producentami systemów i urządzeń jesteśmy w stanie zaprojektować i wybudować kompleksowe Systemy ITS zawierające m.in.:

Zintegrowane systemy zarządzania ruchem
Systemy zarządzania transportem publicznym
Systemy monitoringu wizyjnego CCTV i ARTR
Systemy pomiaru prędkości odcinkowej
Systemy rejestracji przejazdów na czerwonym świetle
Systemy naprowadzania na drogi alternatywne
Systemy dynamicznego ważenia pojazdów
Systemy mierzenia wysokości pojazdów
Systemy informacji parkingowej
Centra Zarządzania Ruchem

Korzyści z usługi

Koszty
Optymalizacja kosztów zarządzania taborem drogowym.
Czas
Obniżenie czasu przejazdu komunikacji miejskich.
Bezpieczeństwo
Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i płynności ruchu.
Środowisko
Zmniejszenie emisji CO2.
Komfort
Poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców oraz pieszych.

Opinie naszych klientów

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Powiązane artykuły

Będziemy realizować projekt rozwoju systemu informacji dla kierowców w Krakowie.

Kraków zyska w ten sposób szereg udogodnień w zarządzaniu ruchem, co ułatwi wszystkim uczestnikom codziennie poruszanie się po mieście

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Chełmie

Zielone, klimatyzowane, ogrzewane.... nowoczesne wiaty przystankowe w Chełmie.

Umowa na wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

23 listopada br. podpisaliśmy umowę z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów na zaprojektowanie i wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w Katowicach. Prace zostaną ukończone w 2023 r.

Umowa na wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego w Pabianicach

Prace o łącznej wartości prawie 7 mln zł zostaną zakończone w rok. Ich efektem będzie m.in. zamontowanie tablic informacyjnych na przystankach, monitoringu wizyjnego i uruchomienie aplikacji dla mieszkańców.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na odcinkach autostrad A1 i A2

Umowa obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim oraz rozbudowę Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.

Startuje rozbudowa sieci tramwajowej w Olsztynie

Nowa infrastruktura będzie obejmować około sześć kilometrów podwójnego torowiska. Wraz z budową nowej linii tramwajowej, w mieście pojawi się 13 nowych przystanków.

Umowa utrzymaniowa w ramach systemu ITS w Bydgoszczy

W styczniu 2021 r. podpisaliśmy umowę z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Umowa utrzymaniowa w ramach systemu ITS w Łodzi

Sprint od stycznia 2021 roku realizuje zadanie ,,Utrzymanie Infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i Systemu Tunelowego w Łodzi".

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Napisz do nas
its@sprint.pl
Zespół ITS
Zespół ITS

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap