Platforma Bezpieczne Miasto

Platforma wymiany informacji dla mieszkańców miast

"Bezpieczne Miasto"

DLA NOWOCZESNEGO MIASTA I GMINY

 

Udostępnianie danych publicznych, coraz bardziej efektywna współpraca urzędów i służb miejskich z mieszkańcami, otwartość na szybką wymianę informacji pomiędzy miastem
a mieszkańcami, to dzisiaj najważniejsze trendy w życiu społecznym. Od kilku lat te procesy aktywnie wspiera platforma Bezpieczne Miasto.

Platforma dostarcza mieszkańcom informacje od miasta i służb miejskich, jednocześnie umożliwia przekazywanie własnych zgłoszeń dotyczących spraw niepokojących mieszkańców.


FUNKCJONALNOŚĆ

Platforma składa się z portalu internetowego oraz powiązanej z nim aplikacji mobilnej, która działa w ramach popularnych obecnie mobilnych systemów operacyjnych. Zarówno portal, jak
i aplikacja prezentują informacje umieszczane przez określone jednostki organizacyjne urzędów miast, służb miejskich, służb zarządzania kryzysowego, straży miejskich i innych.

  • Mieszkaniec w czasie często zbliżonym do rzeczywistego otrzymuje informacje nt. aktualnych wydarzeń na terenie miasta, ma dostęp do wykazu utrudnień drogowych, awarii infrastruktury miejskiej, odbywających się imprez kulturalnych i sportowych.
  • Kanał informacyjny zapewnia również dostęp do aktualności emitowanych przez wiele jednostek urzędów i służb. Dodatkowo pod ręką są niezbędne w życiu mieszkańca numery alarmowe, nie tylko te główne, lecz także numery wielu organizacji, służb i instytucji pożytku publicznego.
  • Cenną wiedzę dostarczają także poradniki obejmujące identyfikację i sposób postepowania w sytuacji zagrożenia. To rozwiązanie odgrywa także rolę edukacyjną – dostarcza interaktywne poradniki postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego. Zawiera też wykaz najbliższych lokalizacji defibrylatorów AED oraz asystenta resuscytacji.
  • Nieocenioną cechą aplikacji mobilnych są również powiadomienia o bieżących wydarzeniach, a także ostrzeżenia w przypadku zagrożeń. Mieszkaniec sam określa, jakiego typu informacje chce otrzymywać wprost na swój telefon.
  • Z drugiej strony portal i aplikacje zapewniają również komunikację zwrotną mieszkańców z urzędami i służbami. Za ich pomocą można zgłosić sytuację niepokojącą lub inne zdarzenie, co może pomóc zarówno służbom uczestniczącym w likwidacji skutków zdarzeń, jak i w szybkim poinformowaniu innych mieszkańców o zaistniałej sytuacji. Każde zgłoszenie jest opatrzone numerem, a użytkownik aplikacji może śledzić jego realizację.
  • Mieszkaniec w jednym miejscu ma źródło bieżących informacji oraz możliwość komunikowania się z miastem i jego instytucjami, a to podnosi bezpieczeństwo i komfort jego funkcjonowania w społeczeństwie.


RODZAJE WDROŻEŃ

  • jako niezależne narzędzie - obsługiwane przez operatora (np. Dyżurny Miasta / Straży Miejskiej)
  • jako element systemu DART - wspierającego pracę służb porządku publicznego


Platforma Bezpieczne Miasto wdrożona m.in. w Olsztynie i Iławie, z powodzeniem współpracuje z systemem zarządzania bezpieczeństwem publicznym DART, który od kilkunastu lat funkcjonuje w wielu miastach Polski.

 

ZALETY PLATFORMY:

szybki dostęp i wymiana informacji, budowanie zaufania pomiędzy mieszkańcami a służbami porządku publicznego
portal gromadzi, przetwarza i prezentuje informacje o zdarzeniach, np: awarie, wypadki, utrudnienia, sytuacje kryzysowe
aplikacja mobilna prezentuje dane z portalu i umożliwia zgłaszanie zdarzeń z opisem i zdjęciami

Korzyści z usługi

Dla Mieszkańców
Szybkie zgłaszanie zdarzeń, powiadomienia o awariach i zagrożeniach; bezpłatna aplikacja mobilna.
Dla służb publicznych
Narzędzie komunikacji z mieszkańcami; szybsze i skuteczniejsze interwencje.

Warto przeczytać - materiały do pobrania

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 22 826 62 77
Napisz do nas
its@sprint.pl
Zespół ITS
Zespół ITS

Doskonała oferta uzupełniająca - nie przegap