Wyposażenie olsztyńskich tramwajów

W efekcie rozstrzygniętego w lipcu 2019 r. postępowania przetargowego na dostawę tramwajów do Olsztyna została podpisana umowa między Gminą Olsztyn a turecką firmą Durmazlar.

Data wdrożenia

Październik 2020

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Tramwaje olsztyńskie

W ramach podpisanej umowy turecki Durmazlar dostarczy do Olsztyna 12 tramwajów. Umowa gwarantuje również możliwość zamówienia przez gminę kolejnych 12 sztuk pojazdów w ramach określonego w umowie prawa opcji.

Realizację całego zadania można podzielić przynajmniej na kilka etapów.


ETAP PIERWSZY

to wsparcie w częściowym projektowaniu pojazdu w zakresach dostarczanego wyposażenia, końcowy dobór urządzeń oraz określenie pełnej funkcjonalności dla wszystkich systemów.

ETAP DRUGI

to kompletacja urządzeń, przygotowanie do wysyłki oraz ich dostawa dla pierwszych dwóch produkowanych pojazdów.

ETAP TRZECI

to wsparcie inżynieryjne świadczone u producenta w Bursie, gdzie nasi inżynierowie wraz z inżynierami producentów części urządzeń świadczyć będą asystę podczas montaży,
przeprowadzać uruchomienia elektryczne oraz weryfikować poprawność działania. Dodatkowo podczas wykonywanych prac prowadzone będą szkolenia z zakresu montażu i uruchomień dla kolejnych pojazdów.

 

W RAMACH REALIZACJI UMOWY ZOSTANĄ DOSTARCZONE I URUCHOMIONE NASTĘPUJĄCE SYSTEMY:

system zarządzania transportem, w tym m.in. autokomputery
system informacji pasażerskiej, w tym wewnętrzne i zewnętrzne tablice informacji pasażerskiej
system obsługi płatności składający się z biletomatów oraz kasowników
system monitoringu pojazdu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
system transmisji wewnątrz pojazdu, komunikacji z zajezdnią oraz Wi-Fi
system zliczania pasażerów
system lusterek bocznych.

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Monitoring pojazdu, wewnątrz i na zewnątrz.
Priorytet przejazdu
Nadanie priorytetu przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Lokalizacja
Możliwość aktualnego odczytu lokalizacji.
Liczba pasażerów
Weryfikacja liczby pasażerów.
Obsługa płatności
Zapewnienie biletomatów i kasowników.
Internet
WI-FI dostępne dla pasażerów.