WiFi4EU - Bezprzewodowy internet w przestrzeniach publicznych

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

Data wdrożenia

Marzec 2021

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

WiFi4EU

BEZPŁATNE WIFI DLA EUROPEJCZYKÓW

 

Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Europejska zamierza propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

Budżet programu WiFi4EU na lata 2018–2020 wynosił 120 mln euro. Gminy mogły ubiegać się o bony o wartości 15 tys. euro. Bony te posłużą pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. 


Z przyjemnością informujemy, że Sprint w ramach programu WiFi4EU wdrożył projekty w następujących gminach:


GMINA ŚWIDWIN

W ramach realizacji zadania zainstalowane zostały następujące rozwiązania firmy Cambium Networks:

  • 10 hotspotów WiFi serii cnPilot E510 oraz E501S w wersji zewnętrznej.
  • 2 przełączniki sieciowe serii EX2010.
  • System zarządzania w chmurze publicznej (cnMaestro).

Zasięg działania sieci WiFi obejmuje m.in.: Plac Konstytucji 3 Maja, park przy ulicach 3-go Maja, Niedziałkowskiego i Orląt Lwowskich oraz Zamek Joannitów.

 


GMINA KOMORNIKI I NEKLA

Firma INEA S.A., we współpracy ze Sprintem - partnerem technologicznym oraz dostawcą rozwiązań WiFi firmą Cambium Networks wybudowała łącznie 28 zewnętrznych i wewnętrznych hotspotów na terenie gminy Komorniki oraz w gminie Nekla. 

  1. Gmina Komorniki;  7 hotspotów WiFi (cnPilot E410) zainstalowanych wewnątrz pomieszczeń, 9 hotspotów (cnPilot WiFi E510) zewnętrznych; system zarządzania w chmurze publicznej (cnMaestro)
  2. Gmina Nekla; 5 hotspotów WiFi (cnPilot E410) zainstalowanych wewnątrz pomieszczeń, 7 hotspotów (cnPilot WiFi E510 oraz E501S) zewnętrznych; system zarządzania w chmurze publicznej (cnMaestro)