VIZAN SMS na Stadionie

Celem projektu była adaptacja interfejsu monitorującego bieżącą pracę podsystemów bezpieczeństwa i dozoru obiektu Stadionu Arena Gdańsk. Zintegrowane zostały informacje z systemu ppoż., alarmowego, monitoringu oraz kontroli dostępu i zaprezentowane w graficznej formie obrazującej ich funkcjonowanie.

Data wdrożenia

Marzec 2021

Sektor

Sektor publiczny

Typ usługi

Systemy teletechniczne

VIZAN SMS

System VIZAN SMS opiera się na współpracy podsystemów:   

 • System Sygnalizacji Pożaru (SSP)  
 • Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO)  
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)  
 • System Kontroli Dostępu (SKD)  
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)  
 • Wideodomofony 
 • System Przywoławczy 
 • System Monitoringu Konstrukcji Dachu (MKD) 
 • System Parkingowy 
 • System Automatyki Budynku (BMS). 

Elementy tych podsystemów, rozproszone po obiekcie, są nadzorowane i sterowane  z jednego miejsca, za pomocą jednej aplikacji. 

 

CZEMU MA SŁUŻYĆ SYSTEM VIZAN SMS? 

Do systemu VIZAN SMS (dalej SMS) spływają na bieżąco obrazy z kamer CCTV, informacje o pożarze, statusie poszczególnych czujników i przejść, włamaniu czy nieuprawnionym wejściu do strefy. Informacje gromadzone są na serwerze i rejestrowane w formie zdarzeń, które są zapisywane w logu tworzącym historię działania systemu. 

 

BUDOWA VIZAN SMS 

Struktura danych ma formę drzewiastą i odpowiada hierarchicznie warstwom dla poszczególnych poziomów obiektu SE. Warstwy i ich zawartość zostały skonfigurowane przez Wykonawcę/instalatora na etapie projektowania/wdrożenia systemu. Wyświetlane elementy zostały podzielone na warstwy statyczne i dynamiczne.  

Więcej o budowie Systemu VIZAN SMS znajdziesz tu. 

 

WYKRYWANIE NIEBEZPIECZEŃSTWA 

W przypadku wykrycia zagrożenia: 

 • na ekranie monitora zostaje wyświetlony poziom, na którym czujka zgłasza zagrożenie; 
 • na planie, wybrana czujka zmienia atrybuty wyświetlenia (zmiana koloru ikony urządzenia); 
 • wyświetlany jest dodatkowy komunikat tekstowy i/lub dźwiękowy o wystąpieniu zagrożenia; 
 • wyświetlana zostaje procedura postępowania dla operatora zgodnie z występującym zagrożeniem. 

System działa w oparciu o moduł kolejkowania zadań, który monitoruje wszystkie informacje spływające z elementów podsystemów (urządzeń, central) oraz informuje (poprzez zwykłe  komunikaty, czy raporty o stanie urządzeń) i uruchamia określone działania (scenariusze) wymuszające reakcje użytkowników. 

 

 

Korzyści z wdrożenia

Obsługa
Obsługa wszystkich systemów za pomocą jednego wspólnego oprogramowania.
Funkcjonalność
Obsługa systemu niezależna od lokalizacji obiektu budowalnego.
Aktualne informacje
Aktualna informacja o stanie systemu dla służby utrzymania technicznego.
Bezpieczeństwo pożarowe
Systemy podwyższające bezpieczeństwo przeciwpożarowe w całym budynku.
Bezpieczeństwo obiektu
Systemy chroniące przed napadami i włamaniami m.in. poprzez czujki laserowe, kontrolę dostępu oraz telewizję dozorową.
Koordynacja
Zapełnienie komunikacji na sali wielofunkcyjnej pomiędzy reżyserem dźwięku, światła, projektornią, lektorami itp.
Łączność
Nowoczesny system telefonii IP.