Utrzymanie systemów ITS w Łodzi i Bydgoszczy

Udział naszych pracowników na etapie realizacji Systemu ITS pomaga w szybkim zawężeniu obszaru działań.

Data wdrożenia

Styczeń 2021

Sektor

Sektor publiczny

Typ usługi

Smart City

Inteligentne Systemy Transportowe

ŚWIADOME USŁUGI SERWISOWE

 

Od stycznia 2021 roku realizujemy umowy na utrzymanie systemów ITS w Łodzi i Bydgoszczy.

"UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY OBSZAROWEGO SYSTEMU STEROWANIA RUCHEM I SYSTEMU TUNELOWEGO W ŁODZI"


Zadanie zostało podzielone na 2 części:

1. W ramach pierwszej części zadania -  utrzymujemy w sprawności urządzenia drogowe ITS (kamery CCTV, kamery ANPR, oznakowanie zmiennej treści, urządzenia sieciowe), które zostały zbudowane w zakresie projektów budowy systemu ITS w Łodzi oraz systemu sterowania tunelem.

2. W ramach drugiej części (od marca 2021 roku) -  realizujemy zadanie polegające na utrzymaniu w sprawności:

  • oprogramowania dostarczonego w zakresie budowy systemu ITS tj.: aplikacji centralnej Sprint/ITS,
  • systemu zarządzania ruchem Sprint/ITS/Scats,
  • oprogramowania do zarządzania komunikacją miejską Municom.premium,
  • portalu WWW oraz aplikacji mobilnej,
  • oprogramowania mapowego GIS.

Realizacja powyższych zadań potrwa do końca roku 2022.

 

"UMOWA UTRZYMANIOWA W RAMACH SYSTEMU ITS W BYDGOSZCZY"


W ramach umowy podpisanej z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy odpowiadamy m.in. za:

  • Utrzymanie w stałej sprawności części programowej Systemu ITS oraz urządzeń serwerowych i backup.
  • Wymianę, naprawę urządzeń wraz z potrzebnym sprzętem oraz materiałami.
  • Konserwację urządzeń ITS.

Usługi wykonywane są całodobowo w dni robocze w celu utrzymania ich w nieprzerwanej sprawności technicznej.

Udział naszych pracowników Wydziału Serwisu na etapie realizacji Systemu ITS, poznanie topologii systemu oraz połączeń sieci światłowodowej pomaga szybko zawęzić obszar działań dzięki czemu zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na skuteczne rozwiązywanie zgłaszanych problemów.

Realizacja kontraktu potrwa do 31.12.2021 roku.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

Korzyści z wdrożenia

Sprawność
Utrzymanie urządzeń i systemów w stałej sprawności.
Doświadczenie
Udział naszych pracowników na etapie realizacji Systemu ITS pomaga szybko zawęzić obszar działań.