Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Warszawie

Nasza największa (pod względem wartości i długości trwania) umowa na utrzymanie infrastruktury publicznej w ramach projektu "Bieżące utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb użytkowników urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie m.st. Warszawy w czterech niezależnych obszarach" realizowanego dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Data wdrożenia

Marzec 2020

Sektor

Sektor publiczny

Typ usługi

Smart City

Utrzymanie infrastruktury publicznej

NA TERENIE MIASTA ST. WARSZAWY

 

Zakres prac został podzielony przez zamawiającego na dwa podstawowe działania:

 1. Utrzymanie całej infrastruktury, łącznie na prawie 400 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, obejmujące w szczególności:
  a) eksploatację;
  b) konserwację;
  c) świadczenie usługi pogotowia sygnalizacji świetlnej 24/7.
   
 2. Prace dodatkowe, polegające w szczególności na:
  a) usuwaniu awarii infrastruktury;
  b) dostosowaniu skrzyżowań do wymogów zamawiającego;
  c) wymianie wyeksploatowanych urządzeń sygnalizacji
   

WYZWANIA

Podstawowym wyzwaniem realizacyjnym jest złożoność tego zamówienia. Na terenie świadczenia usługi występuje aż 8 różnych rodzajów sterowników, kilka rodzajów przycisków na przejściach dla pieszych, detektory pętlowe, magnetyczne i różne modele wideodetekcji oraz kamer monitoringu czy detekcji (zarówno wizyjnej, jak i termalnej) pieszych i rowerzystów.
Należy również wspomnieć, iż usługa utrzymania/konserwacji infrastruktury świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. W godzinach szczytu może pracować nawet kilka ekip serwisowych jednocześnie.

 

OBECNIE W PORTFOLIO NASZEJ FIRMY SĄ UTRZYMANIA SYGNALIZACJI I/LUB SYSTEMÓW M.IN. DLA NASTĘPUJĄCYCH KLIENTÓW:

Szczecin (sygnalizacja świetlna i ITS – wspólnie z lokalnym partnerem)
Gdynia (ITS Tristar – wspólnie z lokalnym partnerem)
Gdańsk (ITS Tristar i sygnalizacja świetlna – wspólnie z lokalnym partnerem)
Olsztyn (sygnalizacja świetlna i ITS)
Bydgoszcz (ITS)
GDDKiA Oddział Warszawa (sygnalizacja świetlna)

Korzyści z wdrożenia

24/7
Usługa świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.
Niezawodność
Bieżące usuwanie awarii infrastruktury.
Elastyczność
Dostosowywanie skrzyżowań do wymogów zamawiającego.
Nadzór
Bieżąca wymiana wyeksploatowanych urządzeń sygnalizacji.