Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Biblioteka

W roku 2007, w toku przetargu nieograniczonego firma Sprint wygrała i kompleksowo zrealizowała teletechniczną infrastrukturę budynkową w nowym obiekcie Biblioteki Uniwersyteckiej. Założeniem i jednocześnie warunkiem koniecznym było zrealizowanie kompleksowego systemu oraz oddanie wszystkich prac w terminie do końca roku 2007r.

Data wdrożenia

Styczeń 2008

Sektor

Edukacja

Typ usługi

Systemy teletechniczne

Nowoczesne systemy teletechniczne

W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ

 

W ramach realizacji budowy obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej wykonano:

 • system zarządzania infrastrukturą budynkową BMS;
 • system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
 • system kontroli dostępu;
 • system automatycznej sygnalizacji pożaru;
 • system oddymiania i napowietrzania;
 • dźwiękowy system ostrzegawczy;
 • system telewizji dozorowej;
 • sieć okablowania strukturalnego;
 • bezprzewodową sieć komputerową;
 • wydzieloną sieć elektryczną zasilania komputerów;
 • instalacje UPS;
 • instalacje audiowizualne sal seminaryjnych.
   

Korzyści z wdrożenia

Zarządzanie
Zintegrowanych system zarządzania budynkiem (BMS).
Warunki
Optymalizacja warunków pracy i nauki.
Koszty
Wymierne oszczędności eksploatacji budynku.
Bezpieczeństwo
Poprawa bezpieczeństwa budynku, osób i posiadanego mienia.