Szerokopasmowy internet dla województwa warmińsko-mazurskiego

W 2010 roku Województwo Warmińsko-Mazurskie, zleciło firmie Sprint S.A. wykonanie projektu: „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”.

Data wdrożenia

Grudzień 2011

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

Internet szerokopasmowy

DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

ETAP PIERWSZY

Rozbudowa Centrum Zarządzania Sieci w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie była wykonana w pierwszym etapie realizacji projektu (do końca 2010 roku). Zrealizowano wówczas dostawę obudowy serwerowej IBM Blade wyposażoną w 4 serwery kasetowe IBM oraz urządzenia infrastruktury sieci 1 Gbit/s Ethernet oraz 8 Gbit/s Fibre Channel. Zasoby pamięci masowej w sieci SAN 8Gbit/s zapewnia macierz dyskowa IBM DS5020 oferująca pojemność 18 TB danych na najwydajniejszych z dostępnych obecnie na rynku dyskach typu Fibre Channel. Na wspomnianej warstwie sprzętowej zbudowano platformę wirtualizacyjną opartą na rozwiązaniach lidera w tym zakresie, czyli VMware. 

Zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa sieci IP oparte jest na rozwiązaniach klasy Firewall, UTM, SIEM/NBAD,  uznanych zarówno przez rynek jak i instytucje certyfikujące.  
Nowe urządzenia zainstalowano w miejsce starych serwerów i dokonano migracji maszyn wirtualnych ze starego środowiska na nowe, a szafę serwerową doposażono w dwa obwody zasilania gwarantowanego odpowiedniej mocy oraz konsolę LCD z przełącznikiem KVM ze zdalnym dostępem za pomocą protokołu IP.


ETAP DRUGI

W drugim etapie (styczeń-wrzesień 2011 roku) zrealizowana została sieć IP/VPN obejmująca swoim zasięgiem obszar całego Województwo Warmińsko-Mazurskiego. 
W ramach projektu dostarczono między innymi ponad 1400 komputerów z kompletem oprogramowania operacyjnego i biurowego, około 400 urządzeń wielofunkcyjnych, kilka serwerów (technologia blade), macierz dyskową FC, kilkaset urządzeń klasy UTM, system zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM, system wideokonferencyjny wraz z terminalami oraz około 290 Infomatów.    


EFEKT

Na bazie dostarczonych elementów powstała złożona infrastruktura teleinformatyczna spinająca ponad 500 lokalizacji na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi techniczny i organizacyjny fundament dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.


Dzięki udostępnionym w ramach projektu narzędziom mieszkańcy mają możliwość m.in. do

dostępu do globalnej sieci Internet
komunikacji peer-to-peer
komunikacji wideokonferencyjnej
korzystania z usług drukowania i skanowania dokumentów
korzystania z różnorodnego oprogramowania komputerowego
szkoleń na odległość

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpiecznej transmisji danych.
Komfort
Wzrost komfortu korzystania z internetu.
Dostęp
Dostęp do globalnej sieci Internet.
Koszty
Oszczędności wydatków publicznych.
Równość
Zniwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego.