System radiowej transmisji danych dla Straży Granicznej

Niezawodny radiowy System Transmisji Danych na potrzeby Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN).

Data wdrożenia

Styczeń 2010

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

Niezawodny radiowy System Transmisji Danych

DLA STRAŻY GRANICZNEJ

 

Sprint wdrożył w Straży Granicznej radiowy system transmisji danych. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu urządzeń transmisji radiowej Motorola Canopy OFDM Backhaul serii PTP600. Mimo, że system pracuje w nielicencjonowanym paśmie 5,4 GHz, dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań technicznych firmy Motorola gwarantuje wysoką jakość transmisji i wyjątkową odporność na zakłócenia.

Za pomocą radiowego Systemu Transmisji Danych Straż Graniczna realizuje połączenia obiektów wchodzących w skład Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN). System łączy w jedną sieć następujące rodzaje obiektów: dwa Centralne Ośrodki Nadzoru – główny i zapasowy (CON/ZCON), Dywizjonowe i Lokalne Ośrodki Nadzoru (DON/LON), oraz Posterunki Obserwacyjne (PO).
W skład systemu wchodzą 42 łącza radioliniowe punkt-punkt łączące 29 obiektów ZSRN i 11 obiektów stanowiących punkty pośredniczące. System zapewnia dwukierunkową transmisję danych, zapewniając zagregowaną przepływność 100 Mbit/s w osi głównej oraz 30 Mbit/s w odczepach.

 

 

W RAMACH USŁUGI ZAPEWNILIŚMY:

dostawę, instalację i uruchomienie systemu
oprogramowanie systemu zarządzania
dokumentację eksploatacyjno-techniczna
szkolenia
serwis i wsparcie techniczne

Korzyści z wdrożenia

Jakość
Gwarancja wysokiej jakości transmisji.
Odporność
Wyjątkowa odporność na zakłócenia.
Funkcjonalność
Zapewniona dwukierunkowa transmisja danych.