Sieć szerokopasmowa w mieście Siedlce

W okresie: 27 sierpnia 2012 r. – 31 października 2013 r. firma Sprint S.A. na zlecenie Miasta Siedlce zrealizowała zamówienie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce”.

Data wdrożenia

Listopad 2013

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

Sieć szerokopasmowa

DLA MIASTA SIEDLCE

 

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce wraz z niezbędną mikrokanalizacją światłowodową, urządzeniami aktywnymi i radiowymi, infrastrukturą węzłów sieci, wdrożeniem systemów bezpiecznej transmisji danych w standardzie Ethernet i miejskiego systemu telefonii IP oraz wdrożeniem systemów zarządzania i monitoringu sieci miejskiej, jak również świadczenie 5-letniego serwisu gwarancyjnego.
 

ROZWIĄZANIE

Łączna długość trasowa zaprojektowanej i wybudowanej nowej sieci szerokopasmowej wynosiła 27,3 km, w tym 16,6 km zaprojektowanej i wybudowanej nowej kanalizacji w technologii mikrokanalizacji, 5,1 km istniejącej kanalizacji zwielokrotnionej wiązkami mikrorurek oraz 5,6 km istniejącej mikrokanalizacji, w którą zostały wdmuchnięte mikrokable światłowodowe. Łączna długość zaprojektowanych i wybudowanych mikrokabli światłowodowych wynosiła 37,14 km.

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Siedlcach łączy w jedną sieć 62 węzły zlokalizowane w 59 jednostkach publicznych oraz 3 jednostkach współpracujących.
 

ELEMENTY SIECI:

 • 3 Główne Punkty Dystrybucji (GPD), w tym jeden zintegrowany z funkcjami Centrum Zarządzania Siecią (CZS) i Operatorskim Punktem Styku z Internetem;
 • 2 Punkty Agregacji PAG wraz z Punktami Abonenckimi PA
 • 10 punktów abonenckich końcowych PA pełniących również rolę pasywnych punktów węzłowych (Lokalnych Punktów Dostępowych LPD);
 • 3 punkty LPD bez podłączenia Punktu Abonenckiego;
 • 38 punktów stanowiących samodzielne Punkty Abonenckie PA;
 • 5 punktów PIAP typu Telecentrum;
 • 38 radiowych punktów dostępowych RPD (w tym 33 szt. nowych i 5 szt. istniejących zmodernizowanych)
   


     

 

 

ZAKRES UMOWY:

kompletny projekt budowlany i wykonawczy
dokumentacja powykonawcza
mikrokanalizacja teletechniczna magistrali szkieletowej
modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na węzły sieci
zaprojektowanie oraz wykonanie Centrum Zarządzania Siecią
wykonanie Operatorskich Punktów styku z Internetem
punkty Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP)
radiowe Punkty Dostępowe typu HotSpot
zintegrowany System Monitoringu Infrastruktury
szkolenia pracowników
5-letni serwis gwarancyjny

Korzyści z wdrożenia

Jakość i efektywność
Poprawa jakości, efektywności i liczby usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną.
Komunikacja
Usprawnienie komunikacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta (obieg korespondencji, dostęp do mapy cyfrowej, systemu informacji prawnej, itd.).
Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpiecznej transmisji danych między jednostkami administracji.
Możliwości rozwoju
Doprowadzenie szybkiego, szerokopasmowego internetu do szkół i innych jednostek miasta, co dało tym jednostkom nowe horyzonty rozwoju.
Obniżenie kosztów
Oszczędności wydatków publicznych.