Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdyni

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni, w całości wykonana przez firmę Sprint, jest największym i najnowocześniejszym przedsięwzięciem tego typu w Polsce.

Data wdrożenia

Grudzień 2010

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Monitoring wizyjny

SYSTEM SZEROKOPASMOWEJ TRANSMIJI RADIOWEJ

 

W 2008 roku Urząd Miasta Gdyni w toku postępowania przetargowego, wyłonił firmę Sprint jako wykonawcę rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego. Dotychczasowy system składający się z 17 zainstalowanych kamer, miał zostać zmodernizowany i rozbudowany o 100 kamer oraz nowe centrum oglądowe zlokalizowane w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Dodatkowo projekt zakładał budowę serwerowni wraz z niezbędnym wyposażeniem do transmisji i archiwizacji obrazu, modernizację lokalnego centrum oglądowego, budowę niezbędnego systemu łączności światłowodowej i radiowej.
Obecny etap rozbudowy systemu monitoringu został oddany do użytku w sierpniu 2010r.  


ROZWIĄZANIE

Przy realizacji inwestycji zostały wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu telekomunikacji i informatyki. Do przesyłu obrazów z kamer został zbudowany zaawansowany system szerokopasmowej transmisji radiowej. System pracuje w licencjonowanych pasmach częstotliwości, nad którymi nadzór sprawuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jest on odporny na  ewentualne zakłócenia pochodzące od innych nadawców.
Obecnie w skład systemu monitoringu wizyjnego Gdyni wchodzi ponad 100 nowoczesnych, szybkoobrotowych, kolorowych kamer, za pomocą których sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta.
Wybór ilości i lokalizacji stacji bazowych systemu LMDS podyktowany był optymalizacją pokrycia sygnałem radiowym terenu, na którym zainstalowano punkty kamerowe. Konfiguracja poszczególnych stacji bazowych uwzględnia wymaganą pojemność sektorów, ich zasięg oraz wzajemne oddziaływanie. Architektura systemu i jego nadmiarowość pozwala na dalszy rozwój systemu monitoringu.

 

W SKŁAD DOSTARCZONEGO SYSTEMU WCHODZĄ:

Ponad 100 nowoczesnych kamer
System szerokopasmowej transmisji radiowej
Nowoczesne centrum oglądowe
Serwerownia

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa.
24/7
Możliwość obserwacji i rejestracji zdarzeń 24h/dobę.
Reakcja
Możliwość szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zdarzenia.
Możliwości
Zintegrowany system z możliwością szybkiej jego rozbudowy.