Rozbudowa ITS w Bielsku-Białej

Zakończył się drugi etap rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem w Bielsku-Białej. Oba etapy realizacji ITS były współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data wdrożenia

Listopad 2021

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

Pierwszy etap budowy systemu ITS BB prowadzony był w latach 2017-2018, objął 18 kluczowych sygnalizacji świetlnych w mieście. Zakres jego działania mieścił się w korytarzu północ – południe, od Sarniego Stoku po skrzyżowanie ul. Partyzantów – al. gen. Władysława Andersa – ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, wraz z odgałęzieniem: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej.
 Więcej o I etapie 

W latach 2020-2021 Sprint rozbudował wykonany wcześniej system ITS miasta. W efekcie podwojono liczbę skrzyżowań objętych systemem. Wszystkie są zlokalizowane na głównych arteriach miejskich.


II etap wprowadzenia Systemu ITS w Bielsku-Białej obejmuje współpracę podsystemów:   

  • System sterowania ruchem 
  • System dynamicznej informacji przystankowej 
  • System parkingowy 
  • System monitoringu wizyjnego 
  • System zarządzania transportem publicznym. 

 
SYSTEM STEROWANIA RUCHEM 

W drugim etapie rozbudowy ITS w Bielsku-Białej do już istniejącego systemu sterownia włączono kolejne 18 skrzyżowań na głównych miejskich arteriach. 


SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ 

Na przystankach autobusowych zainstalowano kolejne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP). W skład Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wchodzą systemy wyświetlaczy, rozgłoszeniowe, wspomagania słuchu, sygnalizacji czasu, a także przywoławczo-alarmowe.  


SYSTEM PARKINGOWY 

W ramach projektu pojawiły się także zupełnie nowe elementy – kilkanaście tablic naprowadzających na miejskie parkingi. Urządzenia z elektronicznymi wyświetlaczami rozlokowano na newralgicznych wjazdach do centrum Bielska-Białej. Tablice informują kierowców o ilości wolnych miejsc postojowych na sześciu miejskich parkingach, a strzałkami wskazują kierunek, w którym dany parking się znajduje. Parkingi wyposażono w czujniki mierzące ilość wolnych miejsc. Dzięki realizacji zadania „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” zastosowano nowe metody pomiaru zajętości parkingów, a także zaimplementowano innowacyjny mechanizm w skali kraju pozyskiwania danych. 


SYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM 

Ten etap to także tablice zmiennej treści (VMS) informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu. Zlokalizowane są na ulicach: Krakowskiej, Bystrzańskiej oraz Cieszyńskiej. Zainstalowano również kamery monitoringu wizyjnego na 18 skrzyżowaniach i 15 tablicach przystankowych (na każdej po dwie kamery). Dodatkowo kilkadziesiąt kamer ulokowano na głównych wlotach do miasta, w tunelu Hulanka oraz trzech przejściach podziemnych.
Tak rozbudowany system informatyczny nie tylko umożliwia sprawniejsze zarządzanie komunikacją i ruchem, ale także pozwala na natychmiastową reakcję na pojawiające się niebezpieczne sytuacje drogowe. Kamery i czujniki na wlotach do miasta odczytując tablice rejestracyjne pojazdów dostarczają danych do monitorowania natężenia ruchu tranzytowego przez miasto z podaniem obciążenia na poszczególnych arteriach.  


INNOWACJA W ITS

Dzięki realizacji zadania „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” zastosowano nowe metody pomiaru zajętości parkingów, a także zaimplementowano innowacyjny mechanizm w skali kraju pozyskiwania danych wprost z serwerów światowego potentata internetowego Google. Dzięki współpracy z polskim biurem koncernu, tablice zmiennej treści, pokazujące czasy dojazdu do określonych węzłów w mieście, mierzą natężenie ruchu online, bez potrzeby instalowania dodatkowych czujników i oprogramowania podnoszącego koszty całego systemu.

 

System Zrządzania Ruchem w Bielsku-Białej ITS BB to projekt „szyty na miarę”. Zaprojektowano go bowiem tak, aby w przyszłości wciąż mógł się rozwijać. Zarówno poprzez dołączanie nowych obszarów miasta, jak i dodawanie nowych funkcji. 

Film z podsumowania realizacji Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej dostępny jest tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

 

ROZBUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OBJĘŁA M.IN:

Modernizację kilkunastu skrzyżowań
Rozbudowę monitoringu wizyjnego skrzyżowań
Monitoring wizyjny części podziemnych
Wdrożenie systemu zliczania wolnych miejsc parkingowych
Rozbudowa systemu SCATS
Modernizację sygnalizacji świetlnych
Tablice informacji przystankowej
Rozbudowę serwerowni

Korzyści z wdrożenia

Sprawność
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Oszczędność
System parkingowy pozwala kierowcom uzyskać szybkie informacje dot. dostępności miejsc parkingowych, dzięki temu oszczędzają czas.
Niezawodność
Szybka informacja o planowanych i trwających remontach dróg oraz utrudnieniach, w tym również dynamiczna obsługa zgłoszeń dot. awarii lub nieprawidłowego działania.