Odcinkowy Pomiar Prędkości na S8

W listopadzie 2021 roku zakończył się montaż i uruchomienie systemów pomiaru średniej prędkości na 4 odcinkach drogi S8 w Warszawie.

Data wdrożenia

Listopad 2021

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Odcinkowy Pomiar Prędkości

ROZWIĄZANIE


Celem urządzeń  jest rejestrowanie kierowców,  którzy przekroczą średnią dopuszczalną prędkość na kontrolowanym odcinku drogi. 

Na odcinkach drogi S8 zainstalowano dwa systemy kontrolujące ruch w stronę Poznania, a 2 w kierunku Białegostoku – po jednym po każdej stronie Wisły. Odcinek wschodni ma długość 4,04 km w obu kierunkach, a zachodni 3,08 km w kierunku do Wisły i 2,95 km w kierunku od Wisły. 

 
 

Warto wspomnieć, że w grudniu 2021 r. zakończyła się modernizacja 24 urządzeń OPP zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Zostały one wyposażone w lampy doświetlające, dzięki temu pomiary będą dokładniejsze i łatwiejsze do wykonania nawet w trudnych warunkach pogodowych. Łącznie zostało zamontowanych 100 lamp wspierających rejestratory typu UnicamVELOCITY3, które zamontowano na polskich drogach w latach 2014-2015. Poddane modernizacji urządzenia są zlokalizowane w całej Polsce. 

 

Od 2017 roku Sprint świadczy usługę utrzymania i serwisu  urządzeń rejestrujących wybudowanych w ramach umowy na Odcinkowy Pomiar Prędkości na zlecenie GITD. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Poruszanie się zgodnie z przepisami drogowymi
Estetyka
Urządzenie OPP nie wpływa na ład w otoczeniu
Potencjał
Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowe
Skuteczność
Pomiary odcinkowe rejestrują średnio o połowę więcej wykroczeń niż fotoradary