System do pomiaru prędkości odcinkowej

W ramach przetargu ogłoszonego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) firma Sprint została wyłoniona jako dostawca 29 urządzeń pomiarowych wraz z konstrukcjami wsporczymi.

Data wdrożenia

Listopad 2015

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Odcinowy pomiar prędkości

ROZWIĄZANIE
 

System pomiaru średniej prędkości został dostarczony i wdrożony w ramach projektu budowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Na podstawie umowy firma Sprint dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła system, a także świadczyła usługę utrzymaniową i przeszkoliła wskazanych  pracowników w zakresie jego obsługi.

Wykorzystywane do wdrożenia przyrządy pomiarowe posiadają niezbędne badania, w tym zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz spełniają wszelkie wymogi 
w zakresie regulacji prawnych dotyczących oceny systemu zgodności kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacyjnej. 
Zadaniem urządzeń jest rejestrowanie kierowców, którzy przekroczą średnią dopuszczalną prędkość na kontrolowanym odcinku drogi.

Zaproponowane przez GITD fragmenty dróg mają od ok. 900 m do ponad 7 km długości i są zlokalizowane na terenie całego kraju (najwięcej, bo aż 9, znajduje się w województwie mazowieckim).

  

W 2016 roku Sprint zrealizował na zamówienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku także system Odcinkowego Pomiaru Prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowo Górne, o długości ok 1650 m.

Od 2017 roku Sprint świadczy usługę utrzymania i serwisu 29-ciu urządzeń rejestrujących wybudowanych w ramach umowy na Odcinkowy Pomiar Prędkości na zlecenie GITD. 

       

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Identyfikacja
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów poszukiwanych.
Statystyki
Dane statystyczne dla zarządcy dróg (ilość, rodzaj pojazdów w ruchu na danym odcinku drogi)
Płynność ruchu
Poprawa płynności ruchu drogowego.
Środowisko
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (spokojniejsza jazda redukcja emisji spalin).
Brak ,,skutków ubocznych''
Eliminacja tzw. efektu kangura (gwałtownego hamowania przed i przyspieszania za fotoradarem).
Eliminacja zakłóceń
Wyeliminowanie możliwości zakłócenia pracy przez urządzenia typu „antyradar”.