Sieć radiowa LTE

Firma Sprint zrealizowała na zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. (K-PSI) inwestycję „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Zamówienie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Data wdrożenia

Grudzień 2015

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

Szerokopasmowa infrastruktura radiowa

DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

W ramach inwestycji zostało zaprojektowanych i wybudowanych 38 stacji bazowych (BTS) systemu LTE na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. 4 stacje BTS zostały zlokalizowane na istniejących punktach wysokościowych - na dachach budynków w Toruniu, Bydgoszczy i Świeciu oraz na kominie elektrociepłowni w Inowrocławiu. Na potrzeby utworzenia pozostałych stacji bazowych zostały zaprojektowane i wybudowane 34 wieże strunobetonowe o wysokości 46 m wraz z infrastrukturą oraz 16 szt. kontenerów telekomunikacyjnych wraz z wyposażeniem (przyłączami energetycznymi, siłowniami telekomunikacyjnymi z bateriami akumulatorów, klimatyzacją, ogrzewaniem, systemami alarmowymi, systemami zdalnego nadzoru BMS), 25 szt. telekomunikacyjnych szaf zewnętrznych wyposażonych w siłownie telekomunikacyjne z bateriami akumulatorów oraz systemy zdalnego nadzoru BMS. W sumie zostały zainstalowane i uruchomione przez Sprint 142 sektory stacji bazowych LTE. Łącznie zostało wybudowanych lub zmodernizowanych 45 obiektów telekomunikacyjnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.


ŚWIATŁOWODY

Wybudowane stacje bazowe systemu LTE zostały dołączone do węzłów szkieletowych regionalnej sieci K-PSI za pomocą przyłączy światłowodowych lub za pomocą łączy radioliniowych zrealizowanych z wykorzystaniem radiolinii klasy operatorskiej pracujących w pasmach licencjonowanych. W ramach projektu zostały wybudowane przyłącza światłowodowe w 13 miejscowościach, o łącznej długości 27,5 km, wykonane w technologii mikrokanalizacji oraz tradycyjnych kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej.


RADIOLINIE

Podczas realizacji projektu Sprint wykonał instalację 25 łączy radioliniowych o przepływnościach od 150 Mb/s do 400 Mb/s full-duplex (tryb pracy FDD) dla dołączenia stacji bazowych do sieci K-PSI. Ponadto zostało zainstalowanych i uruchomionych 14 łączy radioliniowych o przepływnościach powyżej 200 Mb/s w celu podłączenia 14 szpitali do regionalnej sieci K-PSI.


CENTRUM ZARZĄDZANIA

W ramach projektu wykonano remont i modernizację pomieszczeń na potrzeby budowy centrum zarządzania i monitorowania sieci – serwerowni CPD oraz akumulatorowni w budynku
K-PSI w Toruniu. Serwerownię CPD wyposażono w system zasilania gwarantowanego UPS wraz z bateriami akumulatorów, system klimatyzacji i wentylacji, system sygnalizacji pożaru, system gaszenia gazem, system kontroli dostępu, monitoring CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu BMS, szafy serwerowe, szafę krosową, system okablowania strukturalnego serwerowni (światłowodowe i miedziane), rozdzielnicę główną systemu zasilania wraz z SZR. Serwerownia została zasilona z dwóch niezależnych przyłączy energetycznych. W serwerowni Sprint zainstalował i uruchomił centralny system zarządzania siecią dostępową NMS (CORE LTE) oraz system zarządzania radiową siecią transportową.


DOSTAWA SPRZĘTU

Ponadto w ramach projektu dostarczono do K-PSI routery brzegowe na potrzeby modernizacji styku BGP w sieci K-PSI, pasywne urządzenia transmisyjne CWDM dla modernizacji połączeń światłowodowych w 3 relacjach, 3 serwery Blade i macierz dyskową, oprogramowanie wirtualizacyjne, oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie do pracy w środowisku wieloosobowym. Sprint dostarczył do K-PSI 1500 szt. CPE – terminali abonenckich systemu LTE oraz 75 szt. urządzeń Hot-Spot.


Na poniższej mapie zostały zaznaczone lokalizacje zrealizowanych w ramach projektu stacji BTS i radiolinii sieci transportowej.

EFEKT

Efektem realizacji projektu jest wybudowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sieć szerokopasmowa w standardzie LTE zapewniająca jednostkom administracji publicznej, instytucjom podległym samorządom, podmiotom gospodarczym z terenu województwa oraz mieszkańcom na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dostęp do szerokopasmowego Internetu, możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie przez K-PSI.

Korzyści z wdrożenia

Równość
Zniwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego.
Rozwój
Dostarczenie technologii i narzędzi w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Efektywność
Niezawodność pracy sieci.
Wysoki poziom
Podniesiony poziom świadczonych usług.
Nowoczesność
Nowoczesna sieć radiowa bazująca na technologii LTE.
Bezpieczeństwo
Sieć oferująca bezpieczne i niezawodne usługi transmisji danych oraz dostęp do Internetu.