ITS w Chorzowie

Z początkiem lutego 2018 r. ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji w Chorzowie ostatnich lat: budowa systemu ITS.

Data wdrożenia

Grudzień 2019

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

Istotą zamówienia było zaprojektowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie, poprzez wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej (projektów), realizacje robót budowlanych, dostarczenie rozwiązań sprzętowych i programowych. Projekt zrealizowano z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Inteligentny System Transportowy w Chorzowie ma za zadanie usprawnienie ruchu przede wszystkim w transporcie publicznym, ale także indywidualnym. 
 

WSPÓŁPRACA WIELU SYSTEMÓW

System zarządzania ruchem w mieście kompleksowo obsługuje szereg podsystemów, w tym w szczególności podsystem liniowego sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Kierowcy otrzymują szereg informacji, w tym o warunkach ruchu w mieście i drogach alternatywnych czy wolnych miejscach parkingowych m.in. dzięki tablicom zmiennej treści oraz informacji parkingowej, a także dzięki dedykowanej stronie www czy aplikacji mobilnej. Sprint S.A. zrealizował także system monitoringu wizyjnego skrzyżowań, w tym dostarczył kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zainstalowane zostały dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, a także stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni drogi.

Przedmiot zamówienia obejmował:

 1. Zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów System Zarządzania Ruchem (SZR) obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów:
  • Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści.
  • Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej.
  • Podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym i odczytu tablic rejestracyjnych.
  • Podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej.
  • Podsystem dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej, aktywnych tablic radarowych, tablic zmiennej treści.
  • Podsystem danych meteorologicznych.
  • Podsystem przeważania pojazdów w ruchu.
 1. Strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej niniejszym programem funkcjonalności i użyteczności.
 2. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie SZR.
 3. Przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, CNR) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego bloga.

Korzyści z wdrożenia

Efektywność transportu
skrócenie czasu przejazdu autobusów dzięki priorytetom w sygnalizacji świetlnej oraz poprawa efektywnej przepustowości sieci ulic.
Komfort mieszkańców
dostęp do informacji pasażerskiej - portal WWW, aplikacja mobilna.
Bezpieczeństwo
Monitorowanie skrzyżowań; zapewnienie dobrych warunków do umożliwienia dotarcia pomocy w sytuacjach kryzysowych.