Inteligentny system transportowy w Opolu

Zrealizowaliśmy na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu inwestycję pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód."

Data wdrożenia

Sierpień 2022

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny system transportowy w Opolu

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i dostarczenie systemu ITS, w zakres którego wchodziły m.in. modernizacje infrastruktury sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz wdrożenie obszarowego systemu sterowania ruchem SCATS wraz z uruchomieniem Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (CZRiTP) dla potrzeb operatorów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

CEL INWESTYCJI

Większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w Opolu. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Opolu i na jego obszarze funkcjonalnym.
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”
 2. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwo ruchu drogowego – Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu ITS Opole.


ELEMENTY SYSTEMU ITS:

 • nowe Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,
 • światłowodowa sieć transmisji danych,
 • zmodernizowana infrastruktura sygnalizacji świetlnej,
 • aplikacja nadrzędna dla operatorów,
 • podsystem obszarowego sterowania ruchem SCATS,
 • podsystem informacji parkingowej wykorzystujący ponad 3 tysiące czujników,
 • tablice informacji parkingowej,
 • priorytet dla transportu publicznego i pojazdów ratunkowych,
 • monitoring skrzyżowań,
 • automatyczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
 • znaki zmiennej treści VMS,
 • stacje pomiaru hałasu i jakości powietrza,
 • stacje METEO,
 • stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów,
 • portal internetowy.

 

EFEKTY WDROŻENIA:

poprawa wydajności i niezawodności systemu transportowego miasta
zwiększenie płynności ruchu
poprawa przepustowości sieci ulic i skrzyżowań
podniesienie komfortu podróżowania
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
ochrona infrastruktury drogowej przed ruchem ciężkim i pojazdami przeładowanymi