ITS w Olsztynie

W ramach postępowania przetargowego i projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" firma Sprint S.A. została wyłoniona jako wykonawca systemu ITS.

Data wdrożenia

Listopad 2015

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

WSPÓŁPRACA WIELU SYSTEMÓW

 

Założeniem wdrożonego projektu ITS Olsztyn była poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta dla zagwarantowania prawidłowych warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowej, linii autobusowych wraz z usprawnieniem ruchu indywidualnego w zakresie na jaki pozwoli realizacja priorytetu dla transportu publicznego.

System ITS miał również wpłynąć na poprawę jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz poprawę komfortu korzystania z pojazdów przewoźnika poprzez zastosowanie systemu informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. W celu poprawienia komfortu użytkowników komunikacji publicznej, wdrożony został system biletu elektronicznego/karty miejskiej oraz narzędzia informatyczne pomocne w sprawnym przygotowaniu danych wejściowych, obróbki danych dotyczących wykorzystania i obciążenia taboru czy też obsługi pasażerów.


ROZWIĄZANIE

System ITS w Olsztynie opiera się na współpracy podsystemów: 

 • system sterowania ruchem ulicznym, wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego (mapka);
 • centrum sterowania ruchem ulicznym (zdjęcie);
 • system monitoringu na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem;
 • system monitorowania ruchu pojazdów;
 • system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle;
 • system rejestracji przekroczeń prędkości chwilowej pojazdów;
 • system sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i tramwajowych (mapka);
 • centrum dyspozytorskie dla zarządzania i sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego (zdjęcie);
 • informacja pasażerska w sieci Internet (WWW) oraz na przystankach i w pojazdach – tablice zmiennej treści (łącznie przystanki i autobusy);
 • bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach – biletomaty stacjonarne, biletomaty mobilne, punkty personalizacji kart;
 • system informacji meteo;
 • system kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym.
   

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.


W SKŁAD INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W OLSZTYNIE WCHODZĄ: 

Centrum zarządzania ruchem
Sterowanie ruchem – SCATS
Monitoring skrzyżowań
Internet dla pasażerów tramwajów
System informacji meteo
Rejestratory przejazdów na czerwonym świetle
Fotoradary
Aplikacja nadrzędna Sprint/ITS

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez monitoring skrzyżowań, przystanków oraz pojazdów; rejestracja wykroczeń w tym przejazd na czerwonym świetle i pomiar prędkości.
Transport publiczny
Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez priorytetowy przejazd przez skrzyżowania dla transportu zbiorowego; zwiększenie płynności ruchu i skrócenie czasów podróży.
Mieszkańcy
Wzrost komfortu dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu informacji pasażerskiej (elektroniczne tablice na przystankach, w pojazdach, internet itp.); nowoczesny systemu biletu elektronicznego; zmniejszenie emisji spalin.