ITS dla miasta Tarnów

Zrealizowaliśmy na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa – Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie inwestycję pn. „Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (System ITS)”. Zlecenie zostało wykonane w okresie od marca 2019 do końca 2020 roku.

Data wdrożenia

Kwiecień 2021

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

ITS Tarnów

Realizacja inwestycji polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych oraz dostarczeniu, wykonaniu, uruchomieniu i wdrożeniu infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (System ITS). Już w 2018 roku uruchomiono Tarnowski Rower Miejski i zaczęły funkcjonować pierwsze tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej komunikujące na bieżąco o aktualnych czasach odjazdu autobusów z poszczególnych przystanków. 

W efekcie ponad półtorarocznej pracy powstało: 

CENTRUM STEROWANIA RUCHEM 

W ramach projektu wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Sterowania Ruchem w budynku Straży Miejskiej w Tarnowie, w którym zlokalizowane zostało Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Ruchem. W Centrum Sterowania Ruchem prowadzone są m.in. następujące prace: monitoring skrzyżowań, nadzorowanie oraz włączanie/wyłączanie priorytetów dla komunikacji publicznej na poszczególnych skrzyżowaniach czy też współpraca z Policją. 

SERWEROWNIA

W ramach rozbudowy serwerowni dostarczono i uruchomiono sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie tworzące profesjonalne centrum danych, umożliwiające zgromadzenie i przetworzenie ogromu danych zbieranych z wszystkich podsystemów ITS.  

CENTRALNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM

W tym zakresie dostarczono oprogramowanie, które w dynamiczny sposób nadzoruje pracę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Dzięki temu system ocenia zatłoczenie na skrzyżowaniach w skali miasta i na tej podstawie dostosowuje długości cykli i poszczególnych faz sygnalizacji świetlnej. System ten utrzymuje także tzw. koordynację kolejnych skrzyżowań, tak aby kierowcy jak najpłynniej przejeżdżali przez miasto.  

MONITORING SKRZYŻOWAŃ

 Na skrzyżowaniach objętych systemem ITS, w ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego skrzyżowań, zainstalowane zostały cyfrowe kamery obrotowe, rejestrujące obraz ze skrzyżowań i umożliwiające szybką reakcję operatorów, w sytuacjach zagrożenia lub zatłoczenia. Zapis z monitoringu CCTV stanowi też materiał dowodowy dla Policji. 

SYSTEM POMIARU NATĘŻENIA I KLASYFIKACJI RUCHU 

Tutaj uruchomione zostało rozwiązanie umożliwiające automatyczne wykonywanie pomiarów ruchu na każdym skrzyżowaniu, a także obliczanie średniego czasu przejazdu na poszczególnych odcinkach drogowych. Informacje takie pozwalają na dalsze planowanie rozwiązań komunikacyjnych w mieście przy wykorzystaniu oprogramowania do mikro- i makrosymulacji, które również pozwalają na wyświetlanie na tablicach zmiennej treści (VMS) informacji o najszybszych trasach przejazdu. 

SDIP 

Dzięki współpracy uruchomionego wcześniej Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej (SDIP), komputerów pokładowych zainstalowanych w autobusach i Systemu Sterowania Ruchem, rozpoczęto realizację tzw. „priorytetu przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej”. Autobus, który ma opóźnienie w stosunku do rozkładu jazdy, może otrzymać zielone światło na kolejnych skrzyżowaniach. Dostarczone oprogramowanie umożliwia operatorom podejmowanie samodzielnych decyzji co do sposobu przydzielania priorytetów dla autobusów. 

INFORMACJA PARKINGOWA 

W ramach uruchomienia systemu informacji parkingowej opomiarowana została dostępność 600 miejsc parkingowych na 22 parkingach w centrum miasta. W tym celu na każdym miejscu parkingowym, w podłożu, zamontowany został czujnik dwusystemowy, który wykrywa każdy wjazd i wyjazd pojazdu. W aplikacji na telefony komórkowe z systemem Android i IOS można dodatkowo wyznaczyć trasę do wybranego przez siebie wolnego parkingu.  

STACJE METEO 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, w trzech rejonach Tarnowa zainstalowane zostały Stacje Meteo. Dzięki nim przekazywana jest w sposób automatyczny informacja o możliwym oblodzeniu. Potrafią mierzyć zanieczyszczenie powietrza i siłę wiatru. Wszystkie zebrane informacje zapisywane są w centralnej bazie danych, a niektóre z nich można wyświetlić na portalu WWW, w aplikacji na telefony komórkowe lub jako ostrzeżenie. 

TABLICE INFORMACYJNE 

Na trzech wlotach do Tarnowa ulokowane zostały „Tablice zmiennej treści (VMS)”. Podstawowym zadaniem tych urządzeń jest informowanie kierowców o najlepszych trasach alternatywnych, na podstawie zmierzonych średnich czasów przejazdów na poszczególnych odcinkach dróg.  

PLATFORMA

Aby opisane powyżej systemy i podsystemy mogły ze sobą wymieniać informacje, dostarczona została platforma integrująca wszystkie systemy. Dzięki niej operatorzy mają w jednym miejscu bieżące informację nt. stanu pracy wszystkich urządzeń dołączonych do Systemu ITS, tak, aby w sytuacjach awaryjnych móc podejmować szybko decyzje. Platforma ta umożliwia także rozbudowę całego systemu o kolejne funkcjonalności. 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

Korzyści z wdrożenia

Niezawodność
Szybka informacja o planowanych i trwających remontach dróg oraz utrudnieniach, w tym również dynamiczna obsługa zgłoszeń dot. awarii lub nieprawidłowego działania.
Oszczędność
System parkingowy pozwala kierowcom uzyskać szybkie informacje dot. dostępności miejsc parkingowych, dzięki temu oszczędzają czas.
Bezpieczeństwo
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszystkim skuteczności ustalania sprawców wypadków.
Sprawność
Skrócenie czasu przejazdu.