ITS w Bydgoszczy

W ramach przetargu na „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy” Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej zlecił dostawę systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym. Projekt został dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Data wdrożenia

Styczeń 2015

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

WSPÓŁPRACA WIELU SYSTEMÓW

 

System ITS w Bydgoszczy opiera się na współpracy podsystemów:  

  • sterowania ruchem;
  • zarządzania transportem publicznym;
  • monitoringu wizyjnego;
  • naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne;
  • informacji parkingowej.


STEROWANIE RUCHEM

Podstawę podsystemu sterowania ruchem stanowi adaptacyjny, obszarowy system SPRINT/ITS/SCATS. System steruje pracą 52 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: 45 zmodernizowanych
i 7 nowych. Na ciągach zawierających komunikację tramwajową zaimplementowano priorytetowy przejazd tramwajów przez skrzyżowania. Ponadto zainstalowano stacje pomiaru ruchu gromadzącye dane o ruchu dopływającym do obszaru wraz ze stacjami meteorologii drogowej.


ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Podsystem zarządzania transportem publicznym umożliwi realizację priorytetów dla tramwajów oraz dynamicznej informacji przystankowej. W kilkudziesięciu tramwajach zainstalowano nadajniki sygnału priorytetu, natomiast liczne zespoły przystankowe wyposażono w  tablice informacji pasażerskiej. Podsystem zintegrowany jest z systemem informacji pasażerskiej utworzonym w ramach budowy linii tramwajowej do Dworca PKP. Zainstalowane zostały także kioski informacyjne z funkcją biletomatu.


CCTV

Podsystem monitoringu wizyjnego składa się z kamer nadzoru wizyjnego CCTV oraz  automatycznej rejestracji cech pojazdów (ARCP).


TABLICE ZMIENNEJ TREŚCI

Naprowadzanie pojazdów na drogi alternatywne zapewniają  tablice zmiennej treści (VMS) zlokalizowane w obszarze funkcjonowania systemu. Dostęp do informacji o warunkach ruchu umożliwia też dedykowany portal. Informacje te dla użytkowników dróg pozyskiwane są z kamer ARCP podsystemu monitoringu wizyjnego.


INFORMACJA PARKINGOWA

W ramach podsystemu informacji parkingowej zainstalowano  tablice dynamicznej informacji parkingowej. Tablice informują o stanie zajętości miejsc w podstrefie A Stefy Płatnego Parkowania. Ponadto zainstalowano nowoczesne parkomaty, a także dostarczono  przenośne urządzenia kontrolne.


CENTRUM STEROWANIA RUCHEM

Wszystkie podsystemy integruje Aplikacja Centralna zainstalowana w Centrum Sterowania Ruchem. Aplikacja umożliwia podgląd stanu poszczególnych elementów systemu i wywołuje dostępne dla nich funkcje operatorskie.
 


 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.


W SKŁAD INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BYDGOSZCZY WCHODZĄ: 

Centrum zarządzania ruchem
SCATS - sterowanie ruchem
Priorytety dla tramwajów
Znaki zmiennej treści VMS
Tablice informacji pasażerskiej
Tablice informacji parkingowej
Monitoring skrzyżowań
Infokioski z funkcją biletomatu
Parkomaty
Stacje pomiaru ruchu
Stacje meteorologii drogowej
Portal www dla pasażerów

Korzyści z wdrożenia

Transport zbiorowy
Skrócenie czasów przejazdu tramwajów o 12,9%
Transport indywidualny
Skrócenie czasów przejazdu pojazdów w korytarzach z priorytetem dla tramwajów o 23,4%; poza korytarzem tramwajowym o 35,2%.
Bezpieczeństwo
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Modernizacja
Optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej.
Estetyka
Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.
Parkowanie
Zarządzanie parkowaniem.
Środowisko
Redukcja negatywnego oddziaływania ruchu na środowisko.
Informacja
Informacja o ruchu w zakresie ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego.