ITS w Bielsku-Białej

Kontrakt na dostawę systemu ITS został podpisany we wrześniu 2017 roku, realizacja odbywała się w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko-Biała Systemu ITS”. Projekt został dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data wdrożenia

Wrzesień 2020

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

Pierwszy etap budowy systemu ITS BB prowadzony był w latach 2017-2018 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” , objął 18 kluczowych sygnalizacji świetlnych w mieście. Zakres jego działania mieścił się w korytarzu północ – południe, od Sarniego Stoku po skrzyżowanie ul. Partyzantów – al. gen. Władysława Andersa – ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, wraz z odgałęzieniem: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej.


WSPÓŁPRACA WIELU SYSTEMÓW

System ITS w Bielsku-Białej opiera się na współpracy podsystemów:  

  • System sterowania ruchem
  • System monitoringu wizyjnego
  • System zarządzania transportem publicznym
  • System dynamicznej informacji przystankowej


STEROWANIE RUCHEM

Podsystem sterowania ruchem obejmuje 18 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi w korytarzu transportowy północ-południe. W ramach modernizacji wymieniono sygnalizatory, wysięgniki i maszty oraz zainstalowano i uruchomiono nowe sterowniki współpracujące z systemem Sprint/ITS/SCATS. Detekcję i klasyfikację pojazdów zapewniają pętle indukcyjne.


MONITORING WIZYJNY

Podsystem monitoringu wizyjnego składa się z sieciowych kamer IP o rozdzielczości full HD oraz analogowych kamer wideodetekcji. System monitoringu wizyjnego został zintegrowany
z istniejącym systemem funkcjonującym w Straży Miejskiej. Podgląd z kamer został również udostępniony w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.


TRANSPORT PUBLICZNY

Podsystem zarządzania transportem publicznym zapewni nadzór i zarządzanie pojazdami komunikacji publicznej, dostarcza narzędzia do planowania, projektowania i zarządzania rozkładami jazdy, zarządzania taborem oraz umożliwia realizacje priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej. W ramach projektu pojazdy floty przewoźnika zostały wyposażone w autokomputery współpracujące z systemem ITS, a także w wewnętrzne monitory LCD do prezentowania informacji pasażerskiej.


INFORMACJA PRZYSTANKOWA

W ramach podsystemu dynamicznej informacji przystankowej na przystankach zostały zainstalowane tablice informacji pasażerskiej (7-wierszowe dwustronne tablice LED o rozdzielczości 104192 pikseli). Tablice te prezentują rzeczywisty czas przyjazdu autobusów, dodatkowo wyposażone zostały w urządzenia do głosowego odczytu informacji o przyjazdach (syntezator mowy) dla osób niedowidzących.

 

W SKŁAD INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WCHODZĄ: 

Priorytety dla transportu publicznego
System monitoringu wizyjnego
Aplikacja Sprint/ITS/Scats
Centrum zarządzania ruchem
Tablice informacji przystankowej
Portal www dla mieszkańców
Modernizacja sygnalizacji świetlnych
Sterowanie ruchem - SCATS

Korzyści z wdrożenia

Transport publiczny
Skrócenie czasów jazdy pojazdów transportu publicznego o 19,9%.
Transport indywidualny
Skrócenie czasów jazdy pojazdów transportu indywidualnego o 37,9%.
Bezpieczeństwo
Poprawa warunków ruchu ulicznego.