Głosowa automatyzacja procesów w obszarze Human Resources

SprintBot to wirtualny asystent, który może odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, a także zbierać potrzebne informacje wstępne od klienta lub interesanta. Przeprowadzi rozmówcę przez wstępne etapy konsultacji – udzieli podstawowych wskazówek, przekaże niezbędne informacje. To świetne wsparcie infolinii, biur obsługi i podobnych komórek w organizacjach. Nie tylko w obszarze komunikacji zewnętrznej, ale i wewnętrznej.

Data wdrożenia

Kwiecień 2022

Sektor

Typ usługi

Systemy komunikacyjne

Zastosowania SprintBota w HR

VoiceBot powie Ci ile masz urlopu
 

Przyzwyczajenia i trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w czasie ostatnich 2 lat niewątpliwie przeszły istotną transformację. Organizacje często musiały skupić się na przetrwaniu lub reagować na kolejne kryzysy, których dynamiczna natura utrudniała przewidywanie i planowanie. Pracownicy również musieli nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, a Pracodawcy zacząć szukać możliwości lepszego godzenia zadań zawodowych i życia prywatnego.
 

Automatyzacja procesów - identyfikacja powtarzalnych procesów, zapytań i udzielanych odpowiedzi.

Udzielanie informacji, sprowadzało się do realizacji powtarzalnego procesu: weryfikacji i sprawdzania danych w systemi HR oraz udzielania odpowiedzi pracownikom. Całą procedurę można było z powodzeniem powierzyć sztucznej inteligencji. Dlatego wytypowano algorytmy i scenariusze, których realizację powierzono SprintBotowi. Z kolei zespół HR może skupić się na zadaniach wymagających większego zaangażowania i niestandardowego podejścia.

 

OBSZARY HR OBSŁUGIWANE PRZEZ SPRINTBOTA:

Komunikacja wewnętrzna

Znaczna część zapytań do działu HR dotyczy bardzo podstawowych kwestii, jak benefity czy zakres obowiązków. Wystarczy jednak zebrać listę najczęściej zadawanych pytań i przygotować odpowiedni algorytm, zgodnie z którym SprintBot będzie postępował.
Co ważne, botowi w trakcie obsługi wystarcza krótka informacja, aby móc podejmować kolejne kroki. To znacząca oszczędność czasu dla dzwoniącego.
SprintBot z łatwością realizuje wiele procesów uważanych powszechnie za żmudne, na przykład przygotowanie odpowiednich dokumentów.
 

Procesy rekrutacyjne

Rekruter regularnie udziela odpowiedzi na rutynowe pytania, wyjaśnia procedury i przeprowadza kandydata przez cały proces rekrutacji. Znaczną część tych zadań może wykonać SprintBot. Przekazywanie informacji kandydatom, udzielanie odpowiedzi na pytania, przesyłanie danych do wewnętrznego systemu – to tylko niektóre z nich. Bot może też samodzielnie umawiać spotkania z członkami komisji rekrutacyjnej, na podstawie współdzielonego kalendarza.


Onboarding

Proces wdrożenia nowozatrudnionej osoby w środowisko organizacji również warto automatyzować. SprintBot może odpowiadać na pytania, przekazywać informacje dotyczące wewnętrznych procedur i codziennego życia w organizacji. Dodatkowo wirtualny asystent potrafi uporządkować przekazywaną przez siebie wiedzę w taki sposób, aby świeżo zatrudniona osoba nie zagubiła się w gąszczu wielu nowych informacji.


Całość rozwiązania została zaprojektowana i wdrożona przez Sprint S.A., w oparciu o technologię rozpoznawania i syntezy mowy, której producentem i właścicielem jest firma Techmo.