Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Umowa na budowę budynku ECS w Gdańsku została podpisana w 2010 roku pomiędzy spółką Polimex – Mostostal a firmą Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 reprezentującą Gminę Miasta Gdańsk.

Data wdrożenia

Sierpień 2012

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Systemy teletechniczne

Nowoczesne systemy teleinformatyczne


ZAKRES PRAC

W ramach budowy instalacji teletechnicznych, wykonano między innymi:

  • system sygnalizacji pożaru – składa się z 6 central pożarowych i ok. 1000 czujek pożarowych
  • dźwiękowy system ostrzegania DSO – zainstalowano ponad 600 głośników
  • system sygnalizacji włamania – zainstalowano m.in. czujki laserowe chroniące obiekt z zewnątrz
  • kontrolę dostępu – na obiekcie zainstalowano ponad 140 czytników
  • system telewizji dozorowej – zamontowano ok. 250 kamer o różnej funkcjonalności
  • system parkingowy – wyposażony w dwie kasy i stanowisko obsługi
  • instalację okablowania strukturalnego 
  • system automatyki, zarządzania i nadzoru (BMS)
     

EFEKT

W wybudowanym budynku Europejskiego Centrum Solidarności zainstalowano szereg nowoczesnych systemów informatycznych zarządzających bezpieczeństwem osób i mienia oraz instalacje wspomagające obsługę i ochronę budynku.

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo pożarowe
Systemy podwyższające bezpieczeństwo przeciwpożarowe w całym budynku.
Bezpieczeństwo obiektu
Systemy chroniące przed napadami i włamaniami m.in. poprzez czujki laserowe, kontrolę dostępu oraz telewizję dozorową.
Nadzór
W obiekcie zainstalowanych zostało ok. 250 kamer o rożnej funkcjonalności.
Kontrola parkingu
Monitorowanie liczby wjeżdżających i wyjeżdzających pojazdów.
Kontrola pracy
System obchodowy wartowników służący do rejestracji i weryfikacji pracy ochrony.
Liczba odwiedzających
Weryfikacja liczby odwiedzających.
Ochrona zbiorów
System antykradzieżowy biblioteki i czytelni.
Koordynacja
Zapełnienie komunikacji na sali wielofunkcyjnej pomiędzy reżyserem dźwięku, światła, projektornią, lektorami itp.
Łączność
Nowoczesny system telefonii IP.