DART - wdrożenie dla służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych

Dostarczenie zintegrowanego systemu informatycznego DART wspomagającego pracę służb ratunkowych, kryzysowych i dyspozytorskich w celu optymalizacji pracy.

Data wdrożenia

Grudzień 2019

Sektor

Sektor publiczny

Typ usługi

Smart City

DART

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

 

System DART powstał, aby wspomagać służby miejskie i ratunkowe w ich codziennej pracy.

 

FUNKCJONALNOŚĆ

  • System pozwala na koordynację działań porządkowych i ratowniczych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń, obsługi zdarzeń, dysponowaniem i zarządzaniem zespołami będącymi
    w terenie, a także przetwarzania danych pochodzących z terenu.
  • System działa w czasie rzeczywistym dzięki pracy on-line. Dyspozytor na jednym ekranie może zobaczyć wszystkie siły i środki, którymi dysponuje, wraz z ich aktualnym położeniem
    i statusem.
  • System zapewnia również wsparcie procesów administracyjnych, w tym planowanie grafików, rozliczanie czasu pracy czy zarządzenie magazynem. Dzięki gromadzonym danym istnieje możliwość tworzenia oraz generowania szeregu raportów i zestawień.
  • System DART działa w oparciu o system operacyjny Linux, języki skryptowe PHP, Perl, JavaScript, języki kompilowane C++, QT, ActionScript oraz bazę danych MySQL.

 

MIASTA, KTÓRE WYBRAŁY SYSTEM DART:

Gdańsk
Gdynia
Olsztyn
Lublin
Ełk
Chorzów
Kielce
Białystok
Poznań
Łódź
Ostróda
Elbląg

Korzyści z wdrożenia

Czas obsługi
Skrócenie czasu obsługi zgłoszeń wraz ze wskazaniem pracowników realizujących zgłoszenie, będących w terenie.
Koszty
Obniżenie kosztów obsługi.
Archiwizacja
Pełna archiwizacja danych.
Kontrola
Możliwość monitorowania dokładnego położenia pracowników będących w terenie.
Informacja
Szybki dostęp do informacji o zdarzeniach, odholowaniach, blokadach, czy imprezach.
Nadzór
Możliwość monitorowania czasu obsługi zgłoszeń.