Cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych

Zakończyła się cyfryzacja obiektów hydrotechnicznych w dorzeczach Odry i Wisły. Nowoczesna infrastruktura zarządzania powodziowego będzie sterowana cyfrowo.

Data wdrożenia

Maj 2022

Sektor

Sektor publiczny

Typ usługi

Systemy komunikacyjne

Cyfrowa łączność dyspozytorska

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W WALCE Z POWODZIAMI


W ramach zakończonego projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły powstała nowoczesna infrastruktura zarządzania powodziowego. Jej elementy zlokalizowano w dorzeczu Środkowej i Dolnej Odry, na Ziemi kłodzkiej oraz w dorzeczu Górnej Wisły.

Wdrożenie przeprowadzono w ciągu 17 miesięcy w 28 lokalizacjach terenowych, należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt współfinansował Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, oraz skorzystano ze wsparcia środków pochodzących budżetu państwa i Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022.

 

ROZWIĄZANIE

Nowe technologie mają przede wszystkim usprawnić łączność, więc w tym celu konieczna jest skuteczna i szybka transmisja danych aby przyspieszyć i częściowo zautomatyzować monitoring zagrożenia powodzią.

Cztery podsystemy i centrum w dwóch miastach:

1.  ODRA, czyli system radiowej łączności analogowej VHF wzdłuż rzeki Odra oparty o stacje bazowe VHF zainstalowane w 19 obiektach terenowych Wód Polskich.

2.  DMR, czyli podsystem łączności dyspozytorskiej dostosowany do łączności służb Wód Polskich w rejonie wybranych 9 zbiorników wodnych, bazujący na rozwiązaniach zgodnych ze standardem DMR.

3.  WAN połączony z funkcjonalnością SD-WAN (technologia sieciowa definiowana programowo) bazujący na technologii VPN i w warstwie transportowej wykorzystujący transmisję danych LTE.

4. Podsystem Monitorowania i Zarządzania umożliwiający monitorowanie funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej, baz danych i pozostałych komponentów gwarantujących prawidłowe działanie całości systemu.


Projekt swoim zasięgiem obejmuje obiekty hydrotechniczne, takie jak stopnie wodne, zbiorniki, jazy, śluzy i zapory wodne.

Konsorcjum Sprint S.A. i Elvys s.r.o. uruchomiło także Centra Operacyjne w Krakowie i Wrocławiu, które stanowią serce całego systemu łączności dyspozytorskiej. Sieć połączeń zapewnia między innymi: realizację cyfrowych połączeń indywidualnych oraz grupowych, łączność w sytuacjach kryzysowych, komunikację z obszarami, gdzie nie funkcjonują inne sieci telekomunikacyjne oraz sieć transmisyjną WAN, łączącą obiekty terenowe należące do Wód Polskich.

 

SERWIS

Wybudowany system łączności objęty jest  gwarancją, w ramach której Sprint świadczy usługi serwisowe i wsparcie techniczne obejmujące utrzymanie wszystkich pracujących podsystemów oraz konserwację sprzętu i oprogramowania.