System monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy

Data wdrożenia

Grudzień 2002

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Monitoring wizyjny

NIEZASTĄPIONY ELEMENT NADZORU I BEZPIECZEŃSTWA

 

W 2002 roku Urząd Miasta Warszawy zlecił budowę systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy. W kolejnych latach, system był wielokrotnie rozbudowywany (na zlecenie Urzędu Miasta oraz Komendy Stołecznej Policji) o nowe punkty kamerowe pracujące w oparciu o transmisję obrazu w sieci światłowodowej oraz z wykorzystaniem wybudowanej na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego sieci połączeń radiowych. System został zmodernizowany i rozbudowany o nowe centra oglądowe pracujące w technologii sieciowej, jednocześnie zapewniono pełną integrację nowych punktów kamerowych i nowych centrów oglądowych z rozwiązaniami wdrożonymi w pierwszych etapach budowy systemu.

 

ZAKRES PRAC

W pierwszym etapie budowy systemu monitoringu wizyjnego Sprint zainstalował 96 kamer i wybudował 110 km linii światłowodowych. W kolejnych etapach rozbudowy system rozszerzono
o ok. 190 km sieci światłowodowej i 154 kamery, zintegrowano z systemem monitoringu metra warszawskiego, w którym pracuje 121 kamer, wybudowano 68 kamer z transmisją
w systemie radiowym. Obecnie w systemie monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy dostępnych jest ponad 400 kamer, które obserwuje 60 operatorów pracujących w 18 centrach nadzoru zlokalizowanych w komendach rejonowych i komisariatach policji, Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zakładzie Obsługi Systemu Monitoringu oraz we wspólnym centrum operacyjnym w Komendzie Stołecznej Policji.

Dzięki specjalnie dobranym obudowom i uchwytom istnieje możliwość instalacji kamer na elewacji istniejących obiektów, na istniejących i nowych słupach kamerowych, na innych konstrukcjach wsporczych: np. słupach trakcyjnych, wysięgnikach sygnalizacji świetlnej, słupach oświetlenia ulicznego, itp.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa.
Nadzór
Możliwość obserwacji i rejestracji zdarzeń 24h/dobę oraz szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zdarzenia.
Prewencja
Obecność kamer wpływa odstraszająco na potencjalnych sprawców.
Dowody
Możliwość wykorzystania zarejestrowanych materiałów w postępowaniu operacyjnym służb dochodzeniowych oraz jako dowód w postępowaniu sądowym.