Gdański Uniwersytet Medyczny

Modernizacja systemu bezpieczeństwa danych oraz dostosowanie infrastruktury sieciowej do wymagań stawianych przez RODO.

Data wdrożenia

Grudzień 2018

Sektor

Edukacja

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

NOWOCZESNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

 

W ramach umowy Sprint wdrożył platformę bezpieczeństwa nowej generacji FortiGate połączoną  z platformą zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami FortiSandbox oraz system zarządzania i raportowania FortiAnalyzer wraz z usługą utrzymania i dopasowania wszystkich elementów systemu do wymagań RODO.

Zastosowane rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, usług i danych, jednocześnie spełnia wymagania RODO, w szczególności:

 • Ochronę na poziomie sieciowym przed wyciekiem poza domenę firmową plików i dokumentów zawierających numery kart kredytowych, PESEL, NIP poprzez klasyfikację i kontrolę przepływu treści w różnych kanałach komunikacji;
 • Ochronę na poziomie sieciowym przed wyciekiem poza domenę firmową plików i dokumentów oznaczonych jako podlegające RODO poprzez klasyfikację i kontrolę przepływu treści w różnych kanałach komunikacji;
 • Szyfrowanie kanałów komunikacji, przez które przesyłane są dane osobowe;
 • Kontrolowany wgląd w szyfrowaną transmisję pomiędzy stacjami a serwerami;
 • Utrzymywanie zadanego poziomu szyfrowania;
 • Wykrywanie aktywności złośliwego oprogramowania;
 • Określnie zasad kontroli dostępu do zasobów dla aplikacji i użytkowników;
 • Analizę potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa informacji podlegających RODO, w tym przechowywanie logów i raportowanie;


Dodatkowo Sprint wdrożył zaawansowane usługi wspierające wymagania RODO:

 • Szkolenia dla pracowników działu IT w zakresie możliwości ochrony danych osobowych i ich anonimizacji
 • We współpracy z zamawiającym określono procedury zabezpieczenia danych osobowych
 • Konfiguracja systemu zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami i wymaganiami klienta co do wspierania RODO
Nowoczesny system
Zapewnione bezpieczeństwo
Autoryzowany dostęp

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Dzięki wdrożonemu przez Sprint rozwiązaniu infrastruktura bezpieczeństwa informacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Procedury RODO
Zostały wdrożone procedury zapewniające ochronę przed wyciekiem dokumentów, oznaczonych jako podlegających pod RODO, poza domenę GUMed. Poprzez centralne zarządzanie systemem i raportowanie incydentów bezpieczeństwa znacząco zwiększono wydajność pracy zespołu IT oraz skrócono czas reakcji na incydenty bezpieczeństwa.