System monitoringu miasta Zielona Góra

Sprint S.A. zrealizował na zlecenie Miasta Zielona Góra budowę systemu monitoringu miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”, które jest częścią projektu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”.

Data wdrożenia

Kwiecień 2019

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Monitoring wizyjny

NIEZASTĄPIONY ELEMENT NADZORU I BEZPIECZEŃSTWA 

 

Projekt był współfinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt zrealizowano w niecałe dwa lata. 

Przedmiotem zamówienia były wykonanie projektu, modernizacja i budowa systemu monitoringu wizyjnego w technologii CCTV IP, obejmująca dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie podobszarów A (Śródmieście) i D (Gęśnik) miasta Zielona Góra.


ZAKRES PRAC

W ramach inwestycji w zakresie realizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu zostało zaprojektowanych i zainstalowanych oraz włączonych do systemu nadzoru monitoringu miasta ponad 80 kamer transmitujących 284 strumienie wideo wysokiej rozdzielczości, w tym: kamery czteroobiektywowe, czteroobiektywowe panoramiczne, jednoobiektywowe i obrotowe. Ponadto została dostarczona kamera mobilna z głowicą szybkoobrotową, z możliwością instalacji na dachu samochodu lub słupie.

W ramach projektu wykonano remont i modernizację pomieszczeń na potrzeby budowy Centrum Monitoringu, które wyposażono w ścianę wizyjną zbudowaną z ośmiu monitorów 55” zarządzanych przez dwie stacje komputerowe, trzy stanowiska operatorskie wyposażone w manipulatory do sterowania kamerami obrotowymi, system zasilania gwarantowanego UPS
wraz z bateriami akumulatorów, system klimatyzacji, system kontroli dostępu, szafę teletechniczną, okablowanie strukturalne do stacji operatorskich i ściany wizyjnej.

W serwerowni GPD (Główny Punkt Dystrybucji) Sprint uruchomił centralny system monitoringu – platformę CCTV IP, zainstalowaną na czterech serwerach – rejestratorach sieciowych
i jednym serwerze redundantnym. System monitoringu ma architekturę rozproszoną – w jego skład wchodzą 22 punkty dystrybucji połączone siecią światłowodową w strukturze ringu oraz połączeń dostępowych. Szkielet sieci transmisyjnej zbudowano, z wykorzystaniem miejskiej sieci szerokopasmowej, natomiast światłowodowa sieć dostępowa została wybudowana przez Sprint.

W ramach realizacji projektu zostały wybudowane przyłącza światłowodowe o łącznej długości ponad 18 km, wykonane w technologii tradycyjnych kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej oraz nowo wybudowanej (ponad 4 km).

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

Korzyści z wdrożenia

Bezpieczeństwo
Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wzrost wykrywalności wykroczeń i przestępstw w mieście.
Prewencja
Obecność kamer wpływa odstraszająco na potencjalnych sprawców.
Nadzór
W przypadku powstania zagrożenia pomaga w sprawnym dyslokowaniu patroli i innych służb.