Desktop and Process Analytics w Contact Center

Sprint S.A. wdrożył w firmie Best S.A. system Desktop and Process Analytics służący do analizy procesów realizowanych na komputerach w jednostkach operacyjnych contact center oraz back office.

Data wdrożenia

Maj 2015

Sektor

Windykacja

Typ usługi

Systemy komunikacyjne

Desktop and Process Analytics

 ANALIZA PROCESÓW W CONTACT CENTER


 

Avaya Desktop and Process Analytics oferuje funkcję Process Discovery, która umożliwia graficzne przedstawianie czynności realizowanych przez pracowników w ramach procesu lub zadania wykonywanego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej.

To narzędzie umożliwia monitorowanie, mierzenie, analizowanie i korygowanie niewidocznych aspektów obsługi klienta. Pomaga jednostkom operacyjnym back office zwiększyć wydajność
i efektywność, obniżyć koszty, wywiązywać się  z obowiązków oraz podnieść jakość obsługi klienta.

Rozwiązanie Avaya DPA jest dostępne jako jeden z elementów pakietu Impact 360, a także jako samodzielny produkt. Można z niego korzystać w powiązaniu z oprogramowaniem innych producentów.

Avaya Desktop and Process Analytics zapewnia następujące korzyści:

  • zwiększenie produktywności przez uzyskanie wglądu w poszczególne etapy i bieżący stan określonych procesów back office na podstawie rzeczywistych zachowań użytkowników,
  • zwiększenie wydajności przez mierzenie czasu potrzebnego poszczególnym pracownikom na wykonanie każdego z etapów danego procesu, zmniejszenie liczby błędów i skrócenie czasu potrzebnego do jego wykonania prac przez wykorzystanie zgromadzonych danych do przeprojektowania procesów i ograniczenia ich zmienności,
  • zwiększenie wydajności i efektywności pracowników przez monitorowanie zgodności ich działań z harmonogramami oraz dbałość o to, aby pracownicy zapewniali założony poziom obsługi,
  • wykrywanie potrzeb w zakresie szkoleń na podstawie nietypowych sposobów korzystania z aplikacji,
  • wykrywanie i korygowanie procesów oraz zachowań niezgodnych ze standardami firmowymi i branżowymi.

 

ZALETY:

obniża ryzyko finansowe związane z odstępstwami od zdefiniowanych procesów biznesowych
zwiększa efektywność poprzez promowanie zachowań najbardziej skutecznych
skraca całkowity czas obsługi przez automatyzację powtarzalnych kroków procesu
skraca czas wdrożenia nowych funkcjonalności w systemach biznesowych

Korzyści z wdrożenia

Produktywność
Możliwość określenia skutecznych zachowań pracowników o najwyższej wydajności oraz zaprezentowania ich pracownikom mniej wydajnym w celu zwiększenia ich produktywności.
Ryzyko
Zmniejszenie ryzyka i potencjalnych kar przez identyfikację i skorygowanie zachowań i procesów niezgodnych ze standardami firmowymi.
Eliminowanie błędów
Skrócenie cykli realizacji prac, zmniejszenie liczby popełnianych błędów i ograniczenie ponownego wykonywania prac przez przekazywanie danych pomiędzy ekranami aplikacji oraz dostarczanie wskazówek co do realizacji procesów zgodnie z najlepszymi procedurami.
Wydajność
Zwiększenie wydajności i efektywności działów back office przez dokładne prognozowanie obciążenia pracowników i odpowiednie planowanie ich pracy.
Odbudowa procesów
Rekonstrukcja procesu obsługi/sprzedaży.
Kontrola
Monitorowanie wykorzystania aplikacji.
Modernizacja
Pomoc w określeniu tego, jak można usprawnić procesy, ostrzeżenia dla zarządzających o zdarzeniach wysokiego ryzyka.