ITS w Wałbrzychu

Inteligentny system transportowy w Wałbrzychu realizowany był w ramach projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”.Wykonanie zadania odbywało się w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Data wdrożenia

Grudzień 2018

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

WSPÓŁPRACA WIELU SYSTEMÓW

 

Kontrakt na realizację zadania został podpisany w styczniu 2018 roku przez firmę Sprint S.A. oraz Zakład Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. W ciągu 11 miesięcy Sprint wykonał projekty oraz zrealizował 7 podsystemów objętych umową.


INFORMACJA PASAŻERSKA

Na przystankach autobusowych zamontowane zostały nowe tablice prezentujące rzeczywisty czas przyjazdu autobusów – każda z nich, dzięki funkcji głosowego odczytu komunikatów
o odjazdach, jest przystosowana do obsługi przez osoby z dysfunkcją wzroku.
Udostępniony został także serwis informacyjny - its.walbrzych.eu – prezentujący dane o ruchu drogowym, aktualnym zatłoczeniu sieci ulic objętych systemem ITS, a także o utrudnieniach drogowych w mieście oraz o strefie płatnego parkowania wraz z informacja pasażerską.


SKRZYŻOWANIA

Realizacja systemu ITS w Wałbrzychu objęła modernizację sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, na których pojawiły się nowe sygnalizatory, wysięgniki
i maszty, kamery wideodetekcji, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne i sterowniki sygnalizacji. Na skrzyżowaniach, przystankach oraz w newralgicznych punktach miasta pojawiło się kilkadziesiąt nowych kamer monitoringu wizyjnego, podłączonych do Centrum Sterowania Ruchem w Straży Miejskiej.

Inwestycja objęła budowę nowego Centrum Sterowania Ruchem, które dysponuje narzędziami do bezpośredniego nadzoru, zarządzania i sterowania ruchem na ciągach drogowych objętym projektem – SPRINT/ITS/SCATS.


INFORMACJA PARKINGOWA

Ponadto w ramach inwestycji powstał system informacji parkingowej 4PARK informujący o zajętości 6 głównych parkingów w mieście – informacja prezentowana jest na tablicach świetlnych oraz w portalu its.walbrzych.eu. Wymienione zostały także sterowniki oświetlenia ulicznego oraz reduktory mocy oświetlenia ulicznego.


Głównym celem inwestycji była poprawa warunków ruchu drogowego w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. Dzięki mechanizmowi nadawania priorytetu dla autobusów opóźnionych w stosunku do realizacji rozkładu jazdy, możliwe jest skrócenie ich czasu oczekiwania na czerwonym świetle.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

W SKŁAD INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W WAŁBRZYCHU WCHODZĄ: 

Centrum sterowania i zarządzania ruchem
System monitoringu wizyjnego
System dynamicznej informacji przystankowe
System sterowania oświetleniem miejskim - CPAnet
System zarządzania transportem publicznym
System informacji parkingowej - 4PARK
System informacji mobilnych i portal ITS

Korzyści z wdrożenia

Lepsze warunki
Poprawa warunków ruchu poprzez skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie korków na głównych kierunkach komunikacyjnych w mieście.
Bezpieczeństwo
Poprawa bezpieczeństwa poprzez bezpośredni i stały nadzór Centrum Zarządzania Ruchem (za pomocą kamer, czujników i urządzeń systemowych).
Komfort
Wzrost komfortu podróżowania komunikacją publiczną dzięki systemowi informacji pasażerskiej.