Wspieramy

Oferujemy to, czym dysponujemy.

Od początku działalności wspieramy działalność instytucji charytatywnych, kulturalnych, sportowych i naukowych.

Szczególnie blisko współpracujemy z takimi instytucjami, jak:

       Rotary International       GTS

Złote Cyborgi

Wyróżnienie Lidera Polskiej Teleinformatyki dorocznie podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki przyznaje Kapituła Złotego Cyborga działająca pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Sprint jest pomysłodawcą i fundatorem nagrody.

Złote Cyborgi przyznawane są od 20 lat. Laureatami tej prestiżowej nagrody są wyróżniające się osobistości branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej mające w swoim dorobku sukcesy na polu naukowym, czy też menedżerskim. Statuetka jest wyrazem uznania dla działalności wywierającej olbrzymi wpływ na dynamiczny rozwój branży teleinformatycznej w naszym kraju.

 

2020 roku statuetką Złotego Cyborga zostali nagrodzeni:


1. Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka - Dyrektor Instytutu Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej

za osiągnięcia naukowe w zakresie systemów radiokomunikacji ruchomej, wysoką rozpoznawalność naukową i organizacyjną w skali światowej i aktywność
w międzynarodowych gremiach naukowych w zakresie telekomunikacji.


2. Dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla - Profesor Instytutu Łączności Państwowy Instytut Badawczy

za szereg cennych inicjatyw związanych z wdrażaniem technologii 5G w Polsce,  w tym koordynację prac Polskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych 5G - Digital Innovation Hub 5G.

 

Lista wszystkich laureatów (1998- 2020) dostępna tutaj.