2020-12-31

Zmiany w Zarządzie Sprint S.A.

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes Marek Kamiński podjął decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie firmy Sprint S.A. i objął stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki.

W konsekwencji powyższej zmiany Rada Nadzorcza Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu mianowała Sławomira Wojtackiego, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu  będzie zapewniać kontynuację dotychczasowych działań oraz wytyczać dalsze kierunki rozwoju firmy. Zarząd Spółki uzupełniać będą, tak jak dotychczas: Aleksander Jarmołkowicz – Wiceprezes i Waldemar Matukiewicz – Wiceprezes.

Powyższe zmiany są naturalną konsekwencją rozwoju firmy Sprint S.A. Gwarantujemy, iż w dalszym ciągu dostarczać będziemy profesjonalne usługi oraz wysokiej klasy produkty i rozwiązania własne oraz wiodących na świecie producentów IT. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, a także liczymy na dalszy rozwój naszej współpracy.  

Warto przeczytać