2021-03-31

Zbudujemy łącza telekomunikacyjne dla PGW Wody Polskie

Sprint podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na budowę szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły".

Łącza zostaną zrealizowane w technologii SD-WAN do obiektów hydrotechnicznych takich jak: stopnie wodne, zbiorniki, jazy, śluzy oraz zapory. Podstawowym zadaniem systemu będzie bezpieczna oraz wysoce wydajna transmisja danych telemetrycznych oraz sygnałów  wizyjnych (CCTV) oparta na technologiach światłowodowych, radioliniowych czy GSM/LTE. Wybudowana sieć pozwoli również na uruchomienie dostępu do Internetu do poszczególnych obiektów.

Sprint dostarczy, zainstaluje i uruchomi niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie. Będzie także sprawował 3-letnią opiekę gwarancyjno-serwisową. Dodatkowo zapewnione zostanie kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi wdrożonych podsystemów.

Warto przeczytać