2021-05-31

WIFI dla Elis Textile Service

W marcu br. Sprint podpisał umowę z Elis Textile Service Sp. z o.o. na dostarczenie, implementację i konfigurację systemu komunikacji bezprzewodowej WLAN w hali produkcyjnej w Rumi.

W ramach wdro­że­nia nasz part­ner firma Extreme Networks stwo­rzyła pro­jekt insta­la­cji i roz­miesz­cze­nia 44 sztuk Access Point na hali pro­duk­cyj­nej (na hali wysokiego składowania oraz na dwóch poziomach antresoli) oraz przełączników dostępowych i przełącznika agregującego.

Warto przeczytać