2021-08-09

Wakacyjny Staż - 2021

Sprint od wielu lat bierze udział w projekcie Wakacyjny Staż, który realizowany jest przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Celem tego projektu jest ułatwienie studentom i absolwentom wyższych uczelni wejścia na rynek pracy oraz pomoc w zdobyciu nowych umiejętności poprzez płatne staże i praktyki w firmach.

Minione lata, w tym tak trudny rok 2020, pokazały, że ta inicjatywa jest wciąż niezmiernie potrzebna, o czym najlepiej świadczy liczba jej uczestników, jak również firm z Gdańska i regionu, zainteresowanych pozyskaniem stażystów w okresie wakacyjnym.

Bardzo cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu.

Warto przeczytać