2022-11-28

Uruchomimy 15 nowych punktów kamerowych w Katowicach

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA), już niedługo zostanie rozbudowany o dodatkowych 15 punktów kamerowych. Nowe urządzenia monitorujące staną w 8 dzielnicach miejskich. Instalacja zostanie przeprowadzona w ramach projektu „Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach wniosków radnych i budżetów obywatelskich zamówienie w 3 częściach”. Jako wykonawcę realizacji tego zadania wybrano nas – Sprint S.A.

Zadanie zostało podzielone na 3 części i w ramach każdej z nich, w poszczególnych dzielnicach staną kamery w ustalonych z mieszkańcami lokalizacjach. Urządzenia zostaną dodatkowo wyposażone w odpowiednie oprogramowanie/licencje, a pracownicy zostaną przeszkoleni do ich obsługi.

Pierwsze nowe kamery rozpoczną pracę już w styczniu 2023 roku.

(KISMiA) składa się w tej chwili z 339 kamer. Urządzenia pracują przede wszystkim w centrum, ale również w kilku dzielnicach miejskich.

Rozbudowa monitoringu w ramach realizowanego przez nas projektu oznacza, że pod okiem kamer znajdą się obszary, do których wcześniej KISMiA nie docierała.
Wartość montażu i wdrożenia 15 nowych punktów kamerowych w Katowicach wyniesie 942 tys. zł. Ukończenie realizacji projektu planowane jest na marzec 2023 r.

Więcej informacji na temat projektu i lokalizacji nowych kamer można znaleźć tutaj – https://tiny.pl/wdj3t

Warto przeczytać