2021-07-22

Umowy z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Sprint podpisał umowy z  Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Jednostek Wojskowych w: Gdyni, Braniewie, Międzyrzeczu i Lublinie.

Przedmiotem zamówienia jest budowa telekomunikacyjnych linii kablowych wraz z kablami ziemnymi, budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową połączeń pomiędzy kompleksami.

Dodatkowo w ramach zadania zmodernizujemy i dostosujemy pomieszczenia dla punktów dystrybucyjnych (instalacja klimatyzacji, instalacja elektryczna dedykowana oraz instalacja okablowania strukturalnego). 

Łączna wartość kontraktów wynosi ponad 12 mln zł.

Warto przeczytać