2021-05-24

Umowa utrzymaniowa z Metrem Warszawskim Sp. z o.o.

W marcu br. Sprint podpisał umowę z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. na serwis urządzeń Systemu Łączności Przewodowej Metra Warszawskiego, na okres 12 miesięcy.

W ramach ww. umowy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie central telefonicznych obsługujących I linię metra oraz nowopowstającą II linię na odcinku już oddanym do eksploatacji. Łącznie nadzorujemy 13 węzłów łączności na obu wspominanych liniach, z bardzo krótkim czasem reakcji oraz dokonujemy napraw w trybie 24/7. Wszelkie zaplanowane prace utrzymaniowe realizowane są poza godzinami pracy zespołów transportowych tj: od 0:00 do 04:00.

Warto dodać, że infrastruktura telekomunikacyjna Metra Warszawskiego Sp. z o.o. wchodzi w skład infrastruktury krytycznej na której m.in. opiera się bezpieczeństwo funkcjonowania transportu publicznego realizowanego przez tę firmę.

Warto przeczytać