2021-04-07

Umowa utrzymaniowa w ramach systemu ITS w Łodzi

Sprint od stycznia 2021 roku realizuje zadanie ,"Utrzymanie Infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i Systemu Tunelowego w Łodzi".

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

• W ramach pierwszej części zadania utrzymujemy w sprawności urządzenia drogowe ITS (kamery CCTV, kamery ANPR, oznakowanie zmiennej treści, urządzenia sieciowe), które zostały zbudowane w zakresie projektów budowy systemu ITS w Łodzi oraz systemu sterowania tunelem.

• W ramach drugiej części (od marca 2021 roku) realizujemy zadanie polegające na utrzymaniu w sprawności oprogramowania dostarczonego w zakresie budowy systemu ITS tj.: aplikacji centralnej Sprint/ITS, systemu zarządzania ruchem Sprint/ITS/Scats, oprogramowania do zarządzania komunikacją miejską Municom.premium, portalu WWW oraz aplikacji mobilnej, oprogramowania mapowego GIS.

Realizacja powyższych zadań potrwa do końca roku 2022.

Warto przeczytać