2021-06-16

Odcinkowy Pomiar Prędkości

W ramach umowy z GITD na utrzymanie urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi Sprint S.A. odpowiedzialny jest za przestrzeganie terminów ważności corocznych legalizacji systemów rozlokowanych w całej Polsce, we współpracy z Urzędami z takich miast jak: Gdańsk, Warszawa, Białystok, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Szczecin.

Zadanie obejmuje nadzór nad:

  • 29 systemami stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość,
  • 35 radarami do detekcji przejeżdżających pojazdów,
  • ponad 100 kamerami ANPR,
  • ponad 50 szafami sterowniczymi z wyposażeniem.

Dzięki temu, że nasza firma posiada oddziały oraz komórki serwisowe w różnych rejonach kraju, to przy odpowiedniej organizacji oraz szybkim działaniu jesteśmy w stanie skutecznie realizować naprawy tak rozległego i jakże ważnego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego systemu.

Warto przeczytać