2021-05-18

System monitoringu na terenie Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Sprint wdrożył system monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Realizacja obejmuje dostawę materiałów, sprzętu i oprogramowania oraz budowę infrastruktury teletechnicznej, jak również instalację i uruchomienie systemu.
 
Zaimplementowano pierwsze trzy etapy inwestycji, na które składa się zabudowa ponad 60 kamer, system transmisji danych, rozbudowa infrastruktury teletechnicznej na terenie ogrodu oraz uruchomienie systemów zarządzania i rejestracji wraz ze stanowiskami oglądowymi.

Zainstalowane kamery obejmują swym zasięgiem teren ogrodu - alejki dla zwiedzających, wybiegi dla zwierząt oraz pawilony zwierzęce.
 
System został wybudowany, uruchomiony oraz formalnie odebrany przez Inwestora, a Sprint rozpoczął świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i utrzymaniowego.

Warto przeczytać