2022-09-28

Będziemy realizować projekt rozwoju systemu informacji dla kierowców w Krakowie.

27 września br., Zarząd Dróg Miasta Krakowa podpisał umowę z konsorcjum firm Comtegra S.A. oraz Sprint S.A. na wykonanie projektu pod nazwą: „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Modernizacja systemu informacji dla kierowców”.

Kraków zyska w ten sposób szereg udogodnień w zarządzaniu ruchem, co ułatwi wszystkim uczestnikom codziennie poruszanie się po mieście. Stanie się tak m.in. dzięki stacjom pomiaru natężenia ruchu oraz nowemu oprogramowaniu. Wdrożenie ma potrwać do końca października 2023 roku.

Jako partner konsorcjum odpowiadamy za dostawę:

  • podsystemu kamer ANPR na 43 skrzyżowaniach,
  • znaków zmiennej treści VMS,
  • stacji meteorologicznych.

Ponadto nasi specjaliści zajmą się montażem i uruchomieniem stacji pomiaru natężenia ruchu drogowego, opartych o pętle indukcyjne w 20 lokalizacjach.

Wprowadzimy też i uruchomimy oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych, gromadzące informacje z terenowych urządzeń ITS oraz aplikację nadrzędną. Za jej pomocą Kraków otrzyma możliwość m.in. sterowania komunikatami wyświetlanymi na tablicach VMS.

Warto przeczytać