2022-10-19

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Chełmie

Sprint zaprojektował i zamontował w 40 lokalizacjach w Chełmie wiaty przystankowe wraz z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

W ramach umowy z Miastem Chełm nasza firma była odpowiedzialna za:
✅ Zaprojektowanie i montaż 38 wiat przystankowych.
✅ Demontaż istniejących, starych wiat.
✅ Dostawę i uruchomienie 40 Tablic Informacji Pasażerskiej wraz z włączeniem ich do Systemu Informacji Pasażerskiej.
✅ Zaprojektowanie i budowę przyłączy energetycznych dla 40 lokalizacji Tablic Informacji Pasażerskiej.
 
W trakcie realizacji wykonano kilka modeli wiat o różnych wielkościach i funkcjonalnościach, w tym takie będące wyróżnikiem dla całego projektu tj. wiaty ogrzewane, klimatyzowane oraz zielone.

Na wykonanie całości zadania (etap projektowy, uzgodnień oraz realizacji) mieliśmy zaledwie 4 miesiące, co udało się nam osiągnąć dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji naszych pracowników, partnerów oraz Zamawiającego.

Warto przeczytać